Toekomstbestendig Alkmaars erfgoed

Alkmaars erfgoed behouden en waar nodig aan een nieuwe bestemming helpen. Dat willen we als stichting Adapt. Daarvoor zoeken we zowel vastgoedeigenaren, huurders en exploitanten als de gemeente en de provincie op. Hen adviseren we graag over een passende herbestemming.

We richten ons overigens niet alleen op het stedelijk gebied van Alkmaar, maar ook op het buitengebied van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp.

Bewuste keuzes
Voor komend jaar hebben we bewuste keuzes gemaakt in ons beleidsplan. Die zijn gebaseerd op de Omgevingsvisie die de gemeente Alkmaar aan het opstellen is. Die visie bepaalt de manier waarop Alkmaar komende decennia omgaat met haar stads- en landschapsgezicht. Alle toekomstige bestemmingsplannen, straks omgevingsplannen geheten, worden daarop gebaseerd.

Daarom willen we tijdig invloed uitoefenen op de besluitvorming hierover. Die heeft immers verregaande gevolgen voor het erfgoed.

Samenwerking met derden
Naast beïnvloeding van de politiek, willen we komend jaar intensief samenwerken met bijvoorbeeld de Schermer-Molensstichting, Bond Heemschut en de Historische Vereniging Alkmaar. Dankzij samenwerking willen we de het draagvlak voor behoud en herbestemming van ons erfgoed vergroten. Daarbij richten we ons actief op vertegenwoordigers van de politiek, de plaatselijke pers en het Alkmaarse publiek.

Bezoek aan locaties
Om duidelijk te maken waar het ons om gaat, bezoeken we komend jaar enkele beeldbepalende locaties. Belangstellenden kunnen dan aan den lijve kennismaken met dit erfgoed en de kansen van herbestemming. We denken aan de Alkmaarderhout, inclusief Schutterswei en Westerlicht en een excursie door de Schermer naar Fort Markenbinnen in de Starnmeer. Daarnaast willen we, samen met andere betrokken partijen, een symposium organiseren over bescherming van het Schermer landschap.

Het bestuur heeft in het beleids- en activiteitenplan 2017 keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld.

  • Lees hier welk kwetsbaar erfgoed in 2017 op extra aandacht mag rekenen
  • Lees hier welke 20 resultaten Adapt wil boeken in 2017