Publicaties

Samen lef tonen met Alkmaars erfgoed

Eind 2016 verscheen een algemene folder van Adapt.


De titel is geïnspireerd door een uitspraak van mr Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds: “Herbestemmen is samen lef tonen”. Daarin herkent Adapt de eigen visie en identiteit. Met samen benadrukt Adapt dat iedereen gezamenlijk veel meer kan bereiken. Dat geldt ook voor eigenaren van panden en ander cultuurhistorisch erfgoed. We moedigen aan op zoek te gaan naar nieuwe ideeën en partners voor hergebruik en herbestemming. Lef tonen slaat op de noodzaak om niet automatisch voor de makkelijkste en goedkoopste weg van sloop-nieuwbouw te kiezen, als de functie van een object ten einde is gekomen. Om zoveel mogelijk Alkmaars erfgoed te behouden is het ons uiteindelijk te doen.

 

Brochure Ringers

In 2014 gaf Adapt een brochure uit met daarin een artikel geschreven door Marlies ten Berge over de geschiedenis van de Ringers Cacao- en Chocoladefabriek.


Het was een overdruk uit het tijdschrift Oud Alkmaar 2011-2, uitgegeven door de Historische Vereniging Alkmaar. Exemplaren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

Opinie

Op 10 mei 2014 verscheen namens Adapt een opiniërend artikel in de Alkmaarsche Courant over de toekomst van de Ringersfabriek.

Officiële bestuurs- en beleidsstukken van de stichting Adapt staan hier.