Professioneel betrokken

Het bestuur van Adapt is het centrale, beleidsbepalende orgaan van de stichting. Het besturingsmodel is het bestuur-model. Adapt heeft geen raad van toezicht en geen directie of personeel in dienst. De jaarlijkse begroting is van beperkte omvang. De inkomsten bestaan voor meer dan 90% uit particuliere donaties en fondsen en voor minder dan 10% uit overheidssubsidie.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende inwoners van de gemeente Alkmaar:

  • voorzitter: Lucas Zimmerman, voormalig Technisch Beleidsadviseur Vastgoedbeheer bij woningcorporatie Eigen Haard, momenteel voorzitter van Stichting Gilde Alkmaar en lid van de Puienprijscommissie Historische Vereniging Alkmaar
  • secretaris: Jos Stroomer, voormalig beleidscoördinator provincie Groningen en tot 2017 langdurig politiek actief geweest op lokaal niveau
  • penningmeester: Eddo Carels, architect en transformatieprofessional gebouwde omgeving bij Caas Architecten
  • vice-voorzitter: André Bakker, zelfstandig adviseur en interim-communicatiemanager
  • bestuurslid: Sara van Doorn, educatief medewerker Zuiderzeemuseum Enkhuizen en museumdocent/ rondleider Stedelijk Museum Alkmaar
  • bestuurslid: John Steenbeek, mede-eigenaar IJkgebouw, voorzitter Stichting Vrienden van Victorie, eigenaar Horecapraktijkschool frsh.nl
  • bestuursassistent secretaris: Willy Volwerk, directiesecretaresse Zaans Primair (onderwijsorganisatie), voorheen o.a. collegesecretariaat gemeente Schermer
  • bestuursassistent financiën en evenementen: Doroth Langedijk, voorheen o.a. facilitair manager MEE Noordwest-Holland

Rooster van aftreden
Het bestuur van Adapt bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 personen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. Bestuursleden van Adapt worden door het bestuur benoemd voor een maximale zittingstermijn van vijf jaar. Een bestuurslid kan eenmaal worden herbenoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar.

Het rooster van aftreden:
februari 2019 – A. Bakker
juni 2021 – L. Zimmerman
april 2022 – S. van Doorn
mei 2022 – E. Carels (niet meer herbenoembaar)
juni 2022 – J. Steenbeek
augustus 2022 – J. Stroomer

Vacatures in het bestuur
In vacatures zal het bestuur zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur hanteert een profielschets voor nieuwe bestuursleden. In zijn samenstelling waarborgt het bestuur diversiteit; in het bijzonder heeft het daarbij aandacht voor leeftijd, achtergrond en geslacht.

Kring van adviseurs
Het bestuur kan een beroep doen op een kring van adviseurs met architecten, bouwkundigen en andere deskundigen, zoals oud-wethouder Nico Alsemgeest en emeritus-hoogleraar woningverbetering en woningbeheer André Thomsen van de TU Delft.

Schil van ondersteuners
Het bestuur kan ook niet zonder de ondersteuners van Adapt die zich belangeloos inzetten, zoals de fotografen Ritske Velstra, Rob Verhagen en Sven van der Kooi. Het logo is kosteloos ontworpen door Carola Hoogeveen van Stip180, de website is voor een vriendenprijsje gemaakt door stichting MEO.

Jan Vlug hielp ons met de website. Tekstadviezen kregen we voor niks van Cock de Vries van ABCdV Tekst & Communicatieadvies, een van de contacten die we danken aan Stichting De Waaier.

Bovendien rekenen we ook communicatieburo Raadhuis in Oudorp tot onze trouwe metgezellen dat voor noppes al heel veel tijd in Alkmaars erfgoed heeft gestoken. Bijvoorbeeld rond de actie Red Ringers in 2012 en het festival Ringers Open in 2014.

Het Regionaal Archief Alkmaar doneert ons onbeperkt foto’s en verhalen, en ook de Historische Vereniging Alkmaar is altijd bereid om ons met van alles en nog wat bij te staan als we daarom vragen.