Disclaimer

Disclaimer voor adaptalkmaar.nl

Print Friendly, PDF & Email

Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed (Kamer van Koophandel: 55413552), hierna te noemen Adapt, verleent u hierbij toegang tot https://adaptalkmaar.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Adapt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend.

Door gebruik te maken van onze website bent u akkoord gegaan met het privacybeleid van onze stichting en heeft u de plaatsing van enkele tracking cookies op uw computer geaccepteerd ten behoeve van het goed functioneren van de website en het vertonen van YouTube-video’s.

A. Beperkte aansprakelijkheid
Adapt spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Adapt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

B. Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Adapt en bij de fotografen die aan deze website hebben meegewerkt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adapt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Alle fotografen hebben uitsluitend Adapt toestemming gegeven om hun werk op het internet te gebruiken.

Wij hebben ons best gedaan om met alle rechthebbenden met betrekking tot alle (beeld)materiaal op deze website afspraken te maken. Eenieder die meent dat materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

C. Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. We adviseren u daarom deze disclaimer periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste wijzigingsdatum: 23 maart 2019