Harmoniecomplex

Van 1836 tot 1865 stond op deze plek het koffiehuis ‘Harmonica’. Het bestond uit een hoofdgebouw met een brug over de Nieuwesloot, met daarachter een terras met kolfbaan en een tuin met een grote zaal voor concerten, toneeluitvoeringen en andere evenementen.

Brand en nieuwbouw
Het gebouw brandde af in 1865 en werd herbouwd in 1867 tot Schouwburg de Harmonie. De entree van het pand zat toen aan de kant van de Gedempte Nieuwesloot (die in 1863 gedempt was). De eerste bioscoopvoorstelling in Alkmaar was in 1904. Toen schouwburg de Harmonie vanaf 1925 transformeerde tot bioscoop de Harmonie verplaatste de entree eerst naar de Lombardsteeg en later naar het Doelenveld.

De geschiedenis wordt beeldend belicht door Harry de Raad op de website van Oneindig Noord-Holland.

Monument in bezit van gemeente
Het Harmoniecomplex is tegenwoordig eigendom van de gemeente Alkmaar, nadat het gemeentebestuur het in 2013 kocht voor € 1,8 miljoen. Het werd in 2016 opnieuw te koop gezet. Er kwamen enkele biedingen binnen van projectontwikkelaars en beleggers. Eind februari 2017 werd bekend dat de gemeente de Harmonie heeft verkocht aan de projectontwikkelaars Kennemerhaeve en Studio Pro6 uit Alkmaar.

In december gingen 13 stadswoningen met tuin aan de kant van het Doelenveld in de verkoop via een website. De nieuwe eigenaar zoekt nog een nieuwe commerciële functie voor het monumentale deel uit de 19e eeuw.

De schouwburg uit 1867 heeft een beschermde status als gemeentelijk monument, ook het entreegebouw met glazen pui aan het Doelenveld behoort daartoe. De bebouwing aan de kant van het Doelenveld heeft discutabele monumentale of stedenbouw­kundige waarde en beperkte gebruiksmogelijkheden.

Harmonie aan zijde Gedempte Nieuwesloot

Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan Doelenveld Carré uit 2011 is de bestemming van het Harmoniecomplex ‘Gemengd’.

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van en aan huis verbonden beroep, in hoofd- en bijgebouwen
  • bedrijf, overeenkomstig de categorieën 1 en 2 van de in Bijlage 1 opgenomen Staat van Inrichtingen
  • detailhandel
  • kantoren
  • hotel
  • horeca, uitsluitend in de beganegrondlaag ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’ en uitsluitend in de categorieën 2 en 3
  • sociale, culturele, medische, onderwijs, welzijns en religieuze functies
  • nutsvoorzieningen
  • magazijnen, garageboxen en bergingen.

Het bestemmingsplan staat hier hogere bouwhoogtes toe tot 7 en 9 meter goothoogte, waardoor sloop-nieuwbouw na verkoop waarschijnlijk deels het scenario wordt.

Gedempte Nieuwesloot , rechts Harmonie

Nieuwbouw of hergebruik
Buiten kijf staat dat de stedenbouwkundige kwaliteit van het Doelenveld aanzienlijk kan toenemen als (een deel van) de bebouwing hier plaatsmaakt voor een nieuwe ontwikkeling. Maar uit oogpunt van duurzaamheid zou juist weer hergebruik aangemoedigd kunnen worden.

Nota van Uitgangspunten
Adapt onder­schrijft de ambities uit de Nota van Uitgangspunten Doelenveld uit 2013, maar wil wel bewaken dat de schouwburg uit 1867 aan de Gedempte Nieuwesloot zijn waarde behoudt. Een nuttige functie aan deze kant die de levendigheid van de Gedempte Nieuwesloot bevordert, kan Adapt wellicht aan­moedigen. De zijde van het Doelenveld levert een vraagstuk op waarbij Adapt nauw betrokken wil zijn.

In februari 2015 maakte het Regionaal Archief Alkmaar een foto-expeditie door bioscoop Harmonie tijdens de verhuizing. Op Flickr vindt u de foto’s.