Erfenis voor erfgoed


Nalaten aan Adapt is één van de mooiste manieren om voort te leven in het Alkmaarse erfgoed. Zodat nieuwe generaties er ook van kunnen blijven genieten.

Geen erfbelasting
Uw volledige nalatenschap komt ten goede aan het Alkmaarse erfgoed. Dankzij onze ANBI-status hoeven wij geen belasting over nalatenschappen te betalen en hoeft er geen erfbelasting te worden betaald over de nalatenschap die u ons nalaat. Wij zorgen er vervolgens voor dat het erfgoed dat u ons nalaat behouden blijft of dat elke euro daadwerkelijk naar behoud en vitaliteit van Alkmaars erfgoed gaat.

Voordelen
U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: erfstelling, legaat of fonds op naam.

  • Eenvoudig te regelen via een notaris
  • Vrijstelling van erfbelasting (voorheen successierecht)
  • Uw bijdrage komt volledig ten goede aan het vitaal houden van zoveel mogelijk Alkmaars erfgoed
  • U kunt uw testament te allen tijde aanpassen

Nalaten via erfstelling
U kunt naast familieleden ook andere personen of instellingen zoals stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed benoemen tot erfgenaam in uw testament. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat middels een testament aan erfgenamen wordt toebedeeld. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten e.d.) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen.

Met een erfstelling bepaalt u dus zelf welk percentage van uw erfenis naar Alkmaars erfgoed gaat.

In tegenstelling tot natuurlijke personen kunnen wij, dankzij de vrijstelling van erfbelasting, het gehele bedrag inzetten voor ons werk.

Nalaten via legaat
Indien u stichting Adapt een bedrag of voorwerp, effectenportefeuille of onroerend goed zoals een monument wilt nalaten, kiest u voor een legaat. Met een legaat krijgt een erfgenaam of een buitenstaander een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag. Een legaat kan bijvoorbeeld lezen: “Ik legateer aan Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed een bedrag van € … om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden.”

Over een legaat aan een ANBI hoeft geen erfbelasting betaald te worden. Daarmee komt het bedrag dat u legateert dus geheel ten goede aan Adapt.

Uw notaris regelt alles
Wilt u dat Alkmaars erfgoed behouden blijft dankzij uw erfenis? Neem dan contact op met uw notaris.

Heeft u nog vragen?
Als u met ons van gedachten wilt wisselen, mogelijkheden wilt bespreken of als u andere vragen heeft, dan horen we dat graag. Dat kan telefonisch, per mail of in een vrijblijvend gesprek, desgewenst bij u thuis.

De hier weergegeven informatie geeft een eerste indruk. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De belastingwetgeving verandert soms sneller dan wij onze website kunnen actualiseren en is altijd leidend.

Wilt u meer weten? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur of notaris, of een bezoek brengen aan de website van de Belastingdienst.