Wittenburg Stompetoren

Wittenburg in Stompetoren was tot 1 januari 2015 het gemeentehuis van de voormalige gemeente Schermer. Het pand, met name het voorhuis, is in 1889 ontworpen en gebouwd voor de 19e-eeuwse herenboer Kramer Glijnis.

Het buitenhuis werd vernoemd naar de Alkmaarse bierbrouwer Coenraad Witte, die voor de bouw van het huidige pand op deze plek aan de Noordervaart woonde.

Herenboerderij
Het is dan ook een voormalige herenboerderij met een representatief voorhuis en daarachter de stolpschuur. Het koetshuis stond ten noordwesten van de boerderij, dit is niet langer aanwezig. Een ijzeren hek tussen geblokt gepleisterde hekpijlers met het gemeentewapen markeert de toegang tot het terrein.

Burgemeesterswoning en gemeentehuis
Het pand diende tot 1980 als woning van de familie Posch. De heer Posch was tussen 1938 en 1965 burgemeester van de gemeente Oterleek. Het is verbouwd tot gemeentehuis naar ontwerp van architect Sander Douma in 1986-1987.

Tussen 1987 en 2015 deed het pand dienst als gemeentehuis van de in 1970 ontstane gemeente Schermer. Wittenburg stond daarna lang leeg nadat de gemeenteambtenaren van Schermer vertrokken. Punt Beheer kocht het in 2016 om te gaan dienen als hoofdkantoor van het vastgoedbedrijf.

Punt diende verbouwingsplannen in bij de gemeente, die door Jan de Bouvrie waren ontwikkeld. De welstands- en monumentencommissie had daar vervolgens bepaalde opvattingen over, waardoor de plannen een aantal malen moesten worden aangepast. In april 2017 leken beide partijen overeenstemming te hebben bereikt over de verbouwing.

Handdoek in de ring
Begin 2018 werd duidelijk dat het overleg tussen de nieuwe eigenaar, de welstandscommissie en de gemeente Alkmaar over de omgevingsvergunning toch weer was vastgelopen.  Het draaide steeds weer om dezelfde spanningen rondom monumentale waarden, praktische bruikbaarheid en kosten.

De gemeente Alkmaar koos de kant van de welstandscommissie. Eigenaar Punt gooide de handdoek vervolgens in de ring. Het vastgoedbedrijf zag af van verhuizing van het hoofdkantoor naar Stompetoren. In april 2018 werd het pand via bedrijfsmakelaar Pieter Haverkamp weer te koop gezet.

Woonzorgcomplex
Wittenburg is inmiddels verkocht aan Craenenbroeck Vastgoed B.V. voor Van Hollant, een zorgonderneming van Tom en Judith Veldt. Zij verbouwen het tot woonzorgcomplex voor ouderen met 24 wooneenheden. Architect TPAHG uit Hoorn heeft het ontworpen.

Van Hollant mikt met deze woonvorm op welgestelde ouderen. Bewoners die zich wat kunnen permitteren, kunnen in een eigen appartement in een luxueuze villa wonen. Hier is 24-uur zorg beschikbaar inclusief andere aangename faciliteiten.

Sinds 2014 exploiteert Van Hollant in Heiloo Villa Craenenbroeck. Dat is een particulier huis met 29 appartementen waar ouderen met een zorgvraag wonen. Het zorgbedrijf is bezig met een aantal mogelijke uitbreidingen: zo wordt in Assendelft gebouwd aan een luxueus zorgcomplex.

Medewerking gemeente
Het plan met Wittenburg kreeg meteen medewerking van de gemeente. Een principe-verzoek werd gehonoreerd. Het College van B&W ontving op 29 november 2019 de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van 24 groepszorg-woningen met 24-uurs zorg.

Op 12 februari 2020 werd de omgevingsvergunning verleend. Adapt heeft de grootste aanpassingen op een rijtje gezet.

Provinciaal monument
De voormalige herenboerderij met bijbehorend erf is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van rijke landelijke bouwkunst uit de negentiende eeuw. Het is daarom een provinciaal monument. Volgens het bestemmingsplan Landelijk Gebied Schermer uit 2014 is de bestemming ‘maatschappelijk’ voor maatschappelijke voorzieningen, met de bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen.