Proclaimer

Proclaimer voor adaptalkmaar.nl

Print Friendly, PDF & Email

Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed (Kamer van Koophandel: 55413552), hierna te noemen Adapt, verleent u hierbij toegang tot https://adaptalkmaar.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Adapt doet zijn best om de website actueel en relevant te houden. De stichting aanvaardt daartoe de verantwoordelijkheid om de inhoud regelmatig aan te passen, te verbeteren of onderdelen te verwijderen. Het is helaas niet mogelijk om daarover vooraf mededeling te doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend.

Door gebruik te maken van onze website bent u akkoord gegaan met het privacybeleid van onze stichting en heeft u de plaatsing van enkele tracking cookies op uw computer geaccepteerd ten behoeve van het goed functioneren van de website en het vertonen van YouTube-video’s.

A. Actueel houden
Adapt spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het helaas mogelijk dat inhoud niet (meer) volledig en/of niet (meer) juist is.

Als organisatie die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, zijn onze mogelijkheden namelijk beperkt om de website voortdurend actueel en betrouwbaar te houden. We beloven echter dat we ons hiervoor binnen onze mogelijkheden maximaal zullen inspannen. Uw hulp is daarbij zeer welkom.

Als u informatie op onze website tegenkomt die volgens u niet (meer) actueel of accuraat is, dan horen we dit graag van u. We zullen deze passages dan nog eens kritisch onder de loupe nemen en zonodig snel verbeteren.

Gezien onze beperkingen is het helaas niet mogelijk om enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid te doen voor de op de website aangeboden materialen. We raden gebruikers van de website daarom aan behoedzaam te zijn met beslissingen die zij maken op basis van de aangeboden informatie. Hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Adapt natuurlijk niet instaan. Als een hyperlink niet meer werkt of niet leidt naar de bedoelde informatie, of als deze doorverwijzing leidt naar onjuiste informatie, dan horen we dit graag van u. We verbeteren of verwijderen dit zo snel mogelijk.

B. Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Adapt en bij de fotografen die aan deze website hebben meegewerkt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adapt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Alle fotografen hebben uitsluitend Adapt toestemming gegeven om hun werk op het internet te gebruiken.

Wij hebben ons best gedaan om met alle rechthebbenden met betrekking tot alle (beeld)materiaal op deze website afspraken te maken. Eenieder die meent dat materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

C. Overig
Deze proclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. We adviseren u daarom deze proclaimer periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatste wijzigingsdatum: 1 november 2019