In een notendop

De ideële stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed ontfermt zich over kwetsbaar erfgoed in de gemeente Alkmaar.

Adapt bestaat uit een groep professioneel betrokken Alkmaarders bij architectonisch of (bouw- en cultuur-)historisch Alkmaars erfgoed.

De stichting bevordert behoud en (her)gebruik van kwetsbaar erfgoed. Dat is van maatschappelijk belang uit oogpunt van duurzaamheid en cultuurhistorie.

Via het beïnvloeden van en het samenwerken met eigenaren, huurders, exploitanten en overheden wordt hieraan invulling gegeven. Zo nodig assisteren wij bij het vinden van een herbestemming.

Tevens stimuleert Adapt de bewustwording van en voor dit Alkmaars erfgoed door erfgoedbelangen bij onder andere eigenaren en overheden onder de aandacht te brengen.

Ook wil Adapt bevorderen:

  • kennis van
  • onderzoek naar en
  • belangstelling voor

het erfgoed onder de inwoners van haar regio.

Draagvlak
De activiteiten leiden wat ons betreft tot optimaal draagvlak voor hergebruik en herbestemming van Alkmaars erfgoed. Dat moet zo vanzelfsprekend worden, dat Adapt in de toekomst zichzelf volstrekt overbodig heeft gemaakt.