Provadja, Verdronkenoord 12

Dit Rooms-Katholiek weeshuis werd in 1818 ontworpen door stadsarchitect Willem Hamer. Ook de hardstenen stoeppalen voor het pand zijn van zijn hand. In 1889 werd het pand verbouwd.

Tot 1979 was er de R.K. kleuterschool Don Bosco gevestigd. Naast de achtergevel stond een gezellenhuis, gesloopt rond die tijd. Het was tot april 2017 eigendom van de gemeente Alkmaar.

Van 1981 tot eind 2013 was het theater- en filmhuis Provadja. Provadja werd in 1971 opgericht in Alkmaar als één van de eerste filmhuizen in Nederland en zat tot 1981 op de Laat. Van 2014 tot februari 2016 werden er na het stoppen van Provadja arthouse films vertoond aan het Verdronkenoord door Filmhuis Alkmaar. Sinds de verhuizing van Filmhuis Alkmaar naar Vue Alkmaar staat het leeg.

De gemeente zette het pand te koop. De verkoop werd nauwlettend gevolgd door Adapt.

De gemeente Alkmaar heeft het pand in april 2017 verkocht aan Ludwig Vastgoed in Bloemendaal. In de overeenkomst is bepaald dat koper op het gekochte 13 zelfstandige luxe appartementen met hoogwaardige afwerking moet realiseren.

Eind februari 2018 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor een verbouwing van het rijksmonument tot een complex met 15 appartementen. In november 2018 besloot het College van B&W dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor het verlenen van de omgevingsvergunning moest worden gevolgd.

De omgevingsvergunning werd verleend op 16 oktober 2019 voor 13 appartementen. De tijdelijke gebruikers hebben het pand inmiddels verlaten en de renovatie kan begin 2021 worden afgerond met de oplevering van de appartementen aan de huurders.

Bestemmingsplan
Het heeft de bestemmingen Wonen”, “gemengd – 1” en “gemengd – verdieping”.

De voor “Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • woningen, met inbegrip van bijbehorende bergingen en andere nevenruimten;
  • ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
  • wat betreft de onbebouwd blijvende delen voor tuinen, erven en ongebouwde parkeervoorzieningen;

alsmede voor:

  • kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen en bedrijven in de eerste bouwlaag;
  • detailhandel, kantoren, consumentverzorgende dienstverlening, galerie, maatschappelijke doeleinden, culturele voorzieningen, kleinschalige sportvoorzieningen en bedrijven in de tweede en hoger gelegen bouwlagen, voor zover deze functies op de begane grond zijn toegestaan en voor zover gelijk aan het gebruik van de begane grond

aldus het bestemmingsplan Binnenstad Zuid en Oost 2011.

In mei 2016 maakte het Regionaal Archief Alkmaar een foto-expeditie door het pand Verdronkenoord 12, na het vertrek van Filmhuis Alkmaar. Op Flickr vindt u de foto’s.