Professioneel betrokken

Het bestuur van Adapt is het centrale, beleidsbepalende orgaan van de stichting. Het besturingsmodel is het bestuur-model. Adapt heeft geen raad van toezicht en geen directie of personeel in dienst. De jaarlijkse begroting is van beperkte omvang. De inkomsten bestaan voor meer dan 80% uit particuliere donaties en fondsen en voor minder dan 20% uit overheidssubsidie.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende inwoners van de gemeente Alkmaar:

  • voorzitter: vacature
  • vice-voorzitter: André Bakker, zelfstandig adviseur en interim-communicatiemanager
  • secretaris: Eddo Carels, architect en transformatieprofessional gebouwde omgeving bij Caas Architecten
  • penningmeester: vacature
  • algemeen bestuurslid: Sara van Doorn, projectleider Museum De Gevangenpoort Den Haag, educatief medewerker Zuiderzeemuseum Enkhuizen en museumdocent/ rondleider Stedelijk Museum Alkmaar
  • algemeen bestuurslid: Corien Hielkema, oud-afdelingsleider VWO-Xtra Petrus Canisius College Alkmaar en oud-docent geschiedenis.
  • bestuursassistent: Martin Deinum, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en erfgoed gemeente Purmerend

Rooster van aftreden
Het bestuur van Adapt bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 personen. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. Bestuursleden van Adapt worden door het bestuur benoemd voor een zittingstermijn van maximaal zes jaar. Een bestuurslid kan eenmaal worden herbenoemd voor een nieuwe periode van maximaal zes jaar.

Een derde termijn voor een bestuurder is slechts mogelijk als het bestuur daartoe met algemene stemmen besluit.

Het rooster van aftreden:
1 juli 2023 – E. Carels (2e termijn)
1 juli 2024 – A. Bakker (2e termijn)
1 juli 2025 – S. van Doorn (2e termijn)
13 maart 2026 – C. Hielkema (1e termijn)

Vacatures in het bestuur
In vacatures zal het bestuur zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur hanteert een profielschets voor nieuwe bestuursleden. In zijn samenstelling waarborgt het bestuur diversiteit; in het bijzonder heeft het daarbij aandacht voor leeftijd, achtergrond en geslacht.

Kring van adviseurs
Het bestuur kan een beroep doen op een kring van adviseurs met architecten, bouwkundigen en andere deskundigen, zoals oud-wethouder drs. Nico Alsemgeest en vastgoedadvocaat mr. Sander Hartog van advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef Advocaten Alkmaar.

Schil van ondersteuners
Het bestuur kan ook niet zonder de ondersteuners van Adapt die zich belangeloos inzetten, zoals de fotografen Ritske Velstra, René Pronk, Rob Verhagen, Rein Schouten en Sven van der Kooi. Het logo is kosteloos ontworpen door Carola Hoogeveen van Stip180, de website is voor een vriendenprijsje gemaakt door stichting MEO.

Jan Vlug hielp ons met de website. Tekstadviezen kregen we voor niks van Cock de Vries van ABCdV Tekst & Communicatieadvies, een van de contacten die we danken aan Stichting De Waaier.

Bovendien rekenen we ook communicatieburo Raadhuis in Oudorp tot onze trouwe metgezellen dat voor noppes al heel veel tijd in Alkmaars erfgoed heeft gestoken. Bijvoorbeeld rond de actie Red Ringers in 2012 en het festival Ringers Open in 2014.

Het Regionaal Archief Alkmaar doneert ons onbeperkt foto’s en verhalen, en ook de Historische Vereniging Alkmaar is altijd bereid om ons met van alles en nog wat bij te staan als we daarom vragen.