Donatie door particulier

Het is altijd mogelijk om welk bedrag dan ook over te maken op onze bankrekening bij Rabobank Alkmaar. Indien u wilt profiteren van het mogelijke belastingvoordeel, dan gelden enkele regels die wij hieronder uitleggen.

Bankgegevens: NL52 RABO 036 05 70 623, tnv de Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed te Alkmaar.

Als u wilt dat uw donatie slechts wordt besteed aan een specifieke actie of aan een bepaald object, dan hoeft u dat alleen maar bij uw betaling te vermelden.

Het bestuur bedankt iedere donateur voor diens bijdrage aan de toekomst van Alkmaars erfgoed.

Doneren kan via Ideal:

 

Via PayPal kan ook:
Eenmalige schenking
Als het niet om een periodieke gift gaat maar om een eenmalige schenking, dan hanteert de belastingdienst een zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen om in aanmerking te komen voor belastingaftrek, met een minimum van € 60 (als optelsom van al uw donaties aan goedgekeurde goede doelen in een jaar). Alleen het meerdere boven de drempel komt voor aftrek in aanmerking. Tel voor uw belastingaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar.

Het bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar, maar met een maximum van 10%. Dit maximaal aftrekbare bedrag wordt voor giften aan culturele ANBI’s verhoogd met 25%. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar.

Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier van 25%. Na 2021 vervalt deze verhoging van de aftrek.

Rekenvoorbeeld
Iemand jonger dan de AOW-leeftijd die in een belastingjaar een verzamelinkomen heeft van 30.000 euro, en in totaal € 1300 schenkt aan culturele ANBI’s zoals Adapt, berekent de belastingaftrek als volgt: € 1300 mag met 25% worden verhoogd tot € 1625. 1% van het verzamelinkomen zijnde de eerste € 300 blijft voor aftrek buiten beschouwing. Het meerdere, 1325 euro, mag deze donateur aftrekken voor de inkomstenbelasting. Bij dit inkomen hoort het belastingtarief van de eerste belastingschijf. Het belastingvoordeel is in 2021 dan 37,10 % over 1325 euro: € 492.

In samenwerking met een oud-fiscalist bieden wij u op anbigift.nl een rekenmodule om uw eigen belastingvoordeel te berekenen.

Periodieke schenkingen
Als u besluit dat u Adapt optimaal en voor minimaal vijf jaar wilt steunen, dan is er de nog veel gunstigere ‘periodieke schenking’. De belastingvoordelen zijn dan groter. U krijgt ongeveer de helft terug via de belastingaftrek. Door de Geefwet mag u tot 2022 jaarlijks nog 1,25 keer uw gift aftrekken van uw inkomstenbelasting. Daarnaast geldt er bij het periodiek schenken geen drempel en ook geen maximumbedrag. De gift is dus geheel aftrekbaar. Een periodieke schenking moet vooraf vastgelegd worden in een overeenkomst, die wij graag samen met u invullen.

Doneren via lijfrenteschenking
U kunt ook de uitkering van uw lijfrente gebruiken om ons te ondersteunen. Hierbij betaalt u minimaal vijf jaar achtereen jaarlijks een vastgelegd bedrag aan Adapt. Bij het berekenen van uw aftrekpost mag u het bedrag van de lijfrenteschenking verhogen met 25%.

Tot 2014 mocht een lijfrenteschenking alleen worden afgetrokken als deze was vastgelegd bij de notaris. De Belastingdienst heeft de regels echter versoepeld: tegenwoordig mag de lijfrenteschenking via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI worden vastgelegd.

Hoeveel betaalt de fiscus mee?
Afhankelijk van het verzamelinkomen kan de fiscus in 2021 tot 43% mee betalen.
Hieronder een overzicht van de belastingaftrek in 2021.

Indien de donateur jonger is dan de AOW-leeftijd:

  • bij een bruto jaarinkomen tot € 68.507  37,10 %
  • bij een bruto jaarinkomen > € 68.507 43 %

Indien de donateur ouder is dan de AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946:

  • bij een bruto jaarinkomen tot € 34.999  19,20 %
  • bij een  bruto jaarinkomen tot € 68.507  37,10 %
  • bij een bruto jaarinkomen > € 68.507 43 %

Indien de donateur ouder is dan de AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946:

  • bij een bruto jaarinkomen tot € 35.765 19,20 %
  • bij een bruto jaarinkomen tot € 68.507 37,10 %
  • bij een bruto jaarinkomen > € 68.507 43 %

Voor een rekenmodule om dit belastingvoordeel in uw eigen situatie te berekenen, klikt u hier.

Bankgegevens: NL52 RABO 036 05 70 623, tnv de Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed te Alkmaar.

Nalaten aan Adapt
Nalaten aan Adapt is één van de mooiste manieren om voort te leven in het Alkmaarse erfgoed. Zodat nieuwe generaties ook van het Alkmaarse erfgoed kunnen blijven genieten. Hier leest u er meer over.

Heeft u nog vragen?
Als u met ons van gedachten wilt wisselen, mogelijkheden wilt bespreken of als u andere vragen heeft, dan horen we dat graag. Dat kan telefonisch, per mail of in een vrijblijvend gesprek, desgewenst bij u thuis.

De hier weergegeven informatie geeft een eerste indruk. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De belastingwetgeving verandert soms sneller dan wij onze website kunnen actualiseren en is altijd leidend.

Wilt u meer weten? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur of accountant, of een bezoek brengen aan www.belastingdienst.nl