Toekomstbestendig Alkmaars erfgoed

Alkmaars erfgoed behouden en waar nodig aan een nieuwe bestemming helpen. Dat willen we als stichting Adapt. Daarvoor zoeken we zowel vastgoedeigenaren, huurders en exploitanten als de gemeente en de provincie op. Hen adviseren we graag over een passende herbestemming.

We richten ons overigens niet alleen op het stedelijk gebied van Alkmaar, maar ook op het buitengebied van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp.

Bewuste keuzes
Voor de komende periode hebben we bewuste keuzes gemaakt in ons beleidsplan. Die zijn geïnspireerd door de Omgevingsvisie die de gemeente Alkmaar in 2017 opstelde. Die visie bepaalt de manier waarop Alkmaar de komende decennia omgaat met haar stads- en landschapsgezicht. Alle toekomstige bestemmingsplannen, straks omgevingsplannen geheten, worden daarop gebaseerd.

Daarom wilden we tijdig invloed uitoefenen op de besluitvorming hierover. Die heeft immers verregaande gevolgen voor het erfgoed.

Samenwerking met derden
Naast beïnvloeding van de politiek, willen we intensief samenwerken met bijvoorbeeld de Stichting Lokaal Erfgoed, Bond Heemschut en de Historische Vereniging Alkmaar. Dankzij samenwerking willen we de het draagvlak voor behoud en herbestemming van ons erfgoed vergroten. Daarbij richten we ons actief op vertegenwoordigers van de politiek, de plaatselijke pers en het Alkmaarse publiek.

Bezoek aan locaties
Om duidelijk te maken waar het ons om gaat, bezoeken we beeldbepalende locaties. Belangstellenden kunnen dan aan den lijve kennismaken met dit erfgoed en de kansen van herbestemming. We denken aan de Alkmaarderhout, inclusief Schutterswei en Westerlicht.

In april 2017 organiseerden we een excursie door de Schermer. Daarnaast wilden we, samen met andere betrokken partijen, een symposium organiseren over bescherming van het Schermer landschap, maar dat wilde de gemeente Alkmaar in eigen hand houden. Vervolgens is die toen niet doorgegaan.

In april 2018 ging de excursie naar erfgoed in de voormalige gemeente Graft-De Rijp, zoals Fort Markenbinnen in de Starnmeer.

Het bestuur heeft in het beleids- en activiteitenplan keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld.

  • Lees hier welk kwetsbaar erfgoed in 2021 op extra aandacht mag rekenen
  • Lees hier welke gestelde doelen we behaalden in 2019
  • Lees hier welke 20 resultaten Adapt wil boeken in 2021