Warenhuis, Laat 143

Het warenhuis op de hoek van de Laat en de Ridderstraat is in opdracht van V&D gebouwd in 1926 naar ontwerp van architect G.W.J. Caron. Het werd officieel geopend op 14 maart 1927. Oorspronkelijk was de gevel langs de Laat symmetrisch van opzet maar het gebouw is aan deze zijde in 1933 en 1969 uitgebreid.

Het warenhuis was eigendom van IEF Capital (een joint venture van Bouwfonds Investment Management & Inflation Exchange Fund) en kwam leeg te staan na het faillissement van V&D begin 2016.

In november 2018 verkocht Bouwfonds IM diens belang aan de Duitse fondsmanager Garbe Institutional Capital (GAIN Capital), die nu een actieve rol speelt bij het uitstippelen van de toekomst van dit rijksmonument.

Tijdelijke huurders van het voormalig V&D-complex aan de Laat waren in 2016 Stadslab, Karavaan en het Nieuwe Warenhuis. Zij verlieten in september 2016 het pand en verhuisden naar de leegstaande Ringersfabriek. Er was een nieuwe partij gevonden die het weer als warenhuis in gebruik wilde nemen.

De warenhuisketen Topshelf opende diens Alkmaarse vestiging op 14 april 2017 in het rijksmonument. Topshelf was een warenhuisketen voor ‘Sport, Fashion & Outdoor’. De formule bleek niet levensvatbaar. In februari 2018 ging Topshelf als laatste vestiging in Nederland alweer dicht.

Architectenbureau BFAS maakte daarna bekend dat het de opdracht heeft gekregen voor de revitalisatie. Het oudste deel van het warenhuis uit 1925 zal worden vernieuwd. Daarnaast zal de uit 1969 daterende uitbreiding grondig worden verbouwd ‘om aan de hedendaagse retail-eisen te kunnen voldoen’.

Er wordt nauw samengewerkt met de opdrachtgever en Bouwadviesbureau Strackee. De eigenaar meldt dat er veel belangstelling is vanuit de detailhandel om het pand of een deel ervan te huren. Volgens de gemeente is de modeketen Zara een voorname kandidaat-huurder. In de loop van 2018 moest duidelijk worden wie de nieuwe huurders worden van het V&D-pand. Nieuws kwam er echter niet.

Voorlopig keerde eind 2018 co-working hotspot het Nieuwe Warenhuis weer terug als tijdelijke huurder. De benedenverdieping wordt deels gebruikt voor tijdelijke pop-up-store-concepten.

Begin 2019 ziet het ernaar uit dat het grootste deel van het warenhuis opnieuw als winkelruimte in gebruik zal worden genomen, maar niet door een enkele partij.

Verschillende grotere bedrijven zouden interesse hebben om gezamenlijk de 13.000 vierkante meters nieuw leven in te blazen. Niet duidelijk is of dit allemaal winkelformules zijn. Daarover moet medio 2019 meer te melden zijn.

In maart 2019 kregen de voorstellen van BFAS+ een positief advies van de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Alkmaar.

De belangrijkste ingreep is dat de nu massieve luifel uit de jaren zeventig wordt vervangen door een lichte, transparante versie die qua opzet teruggrijpt op de originele glazen luifel.

De monumentale bakstenen gevel vanaf de eerste verdieping zal ongewijzigd blijven. De winkelpuien worden vrijwel in zijn geheel vernieuwd.

Rijksmonument
Het is een rijksmonument. Het warenhuis is van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuurhistorische en typologische waarde als representatief en karakteristiek voorbeeld van een warenhuis uit het interbellum in Late Amsterdamse Schoolstijl met Art Deco-detaillering. Het pand heeft situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging in de binnenstad van Alkmaar.

Over de hoogte- en dieptepunten van Vroom & Dreesmann in Alkmaar heeft het Regionaal Archief een interessante blog geschreven.

In mei 2016 maakte het Regionaal Archief Alkmaar een foto-expeditie door Vroom & Dreesmann na het faillissement. Op Flickr vindt u de foto’s.

Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan Binnenstad Zuid en Oost uit 2012 is de plaatselijke bestemming ‘Centrum’.

De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening in de eerste bouwlaag, met inbegrip van bijbehorende magazijnen, bergingen en andere nevenruimten;
  • woningen met inbegrip van ruimten ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, bergingen en andere nevenruimten in de tweede en hoger gelegen bouwlagen;
  • wat betreft de onbebouwd blijvende delen voor tuinen, erven, verblijfsgebied en groenvoorzieningen;

alsmede voor:

  • horecabedrijf categorie 3 (restaurant, lunchroom) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 3”;
  • horecabedrijf categorie 4 (snackbar, cafetaria, ijssalon, shoarmazaak) in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding “horeca van categorie 4”;
  • detailhandel en consumentverzorgende dienstverlening in de tweede en hoger gelegen bouwlagen ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van gemengd – verdieping”.

Na een aanvraag is in 2019 ook een omgevingsvergunning verleend om de gehele tweede verdieping tevens te gebruiken als kantoor.