Privacy

Privacyverklaring

Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed (Kamer van Koophandel: 55413552), hierna te noemen Adapt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De zittende voorzitter is de contactpersoon inzake privacybeleid bij Adapt. Deze is voor algemene informatie te bereiken via voorzitter@adaptalkmaar.nl.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van en uw interacties met Adapt.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Adapt niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Adapt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig wordt behandeld.

De kern van ons privacy- en cookiebeleid is dit:
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben om met u in contact te kunnen treden, garanderen wij dat die informatie zorgvuldig wordt behandeld.

Adapt verzamelt en beheert enige persoonsgegevens van:

  • Opdrachtgevers (inclusief aanvragers van informatie), politici, ambtenaren van overheden, samenwerkingspartners, invloedrijke personen in het werkgebied, eigenaren van materieel cultureel erfgoed

De doelen en de rechtsgronden van de gegevensverwerking zijn het opbouwen van een relatie, belangenbehartiging van het materieel cultureel erfgoed in het werkgebied, het aanbieden van kosteloze informatie en/of uitvoeren van gratis diensten dan wel dienstverlening tegen vergoeding van kosten ten behoeve van het bereiken van onze ideële doelstellingen als algemeen nut beogende instelling. De gegevens worden voor zover nodig vermeld in een jaarverslag. De gegevens worden digitaal bewaard in een archief tot 10 jaar na beëindiging van het contact, en hierna mogelijk gearchiveerd door het Regionaal Archief Alkmaar.

  • Websitebezoekers

De doelen en de rechtsgronden van de verwerking van gegevens, vrijwillig verstrekt of door middel van cookies verzameld, zijn het informeren van betrokkenen over de diensten en activiteiten van Adapt en een goed functionerende website. Op de website adaptalkmaar.nl, die is ondergebracht bij Kobalt Digital B.V. en wordt gehost met behulp van WordPress, is tevens de privacyverklaring van Automattic van toepassing.

Het verzamelen en beheren van deze gegevens geschiedt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat voor de betrokkenen in grote lijnen op het volgende neerkomt:

  1. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen of verzameld. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor dit doel, en ze worden in principe niet doorgegeven, beschikbaar gesteld of verkocht aan derden. Wel kunnen derden deze gegevens in onze opdracht verwerken, maar dan zijn alle waarborgen van de AVG onverminderd van kracht.
  2. U hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering, vergetelheid en overdracht (portabiliteit) van uw gegevens.
  3. Bij bezoekers van onze website adaptalkmaar.nl en bij abonnees op ons digitaal bulletin Adapt Actua worden cookies geplaatst op hun computer of mobiel apparaat. Dit zijn tijdelijke gegevensbestandjes die o.a. het navigeren op onze site ondersteunen. Om de site en ons dienstenaanbod te optimaliseren registreren we bezoekcijfers, gebruiks- en navigatiegegevens met inachtneming van de privacyverklaring van WordPress en de verwerkersovereenkomsten met Mailchimp, Laposta en Google.

Tot zover onze privacyverklaring, die volgens de wetgever beknopt, transparant en begrijpelijk moet zijn, en geschreven in duidelijke en eenvoudige taal. In ons privacy- en cookiebeleid gaan we uitvoeriger in op dit belangrijke onderwerp, omdat beknopt en transparant soms lastig samengaan.

Adapt kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom deze privacyverklaring af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Laatste wijzigingsdatum: 22 januari 2021

Print Friendly, PDF & Email