Colofon en disclaimer

Colofon

Deze website is eigendom van de stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed.

Productiecoördinatie
André Bakker, Downtown Consultancy Alkmaar

Webdesign
Stichting MEO, Alkmaar

Tekstbijdragen
Cock de Vries, ABCdV Tekst & Communicatieadvies, Alkmaar

Fotografie
Sven van der Kooi, Rob Verhagen, Mark Alphenaar (Regionaal Archief Alkmaar), André Bakker, B. Ulrich (Westerlicht 1983), Ritske Velstra (molens, boerderijen en landschappen), René Pronk (molen De Otter per drone, sponsorovereenkomst VLIEG Makelaars en reportage excursie Schermer), Rick Akkerman (foto’s kijkcijferhit Ringers Open), Kuijs Reinder Kakes Makelaars en Adviseurs (Raadhuis Wittenburg, Provadja en Harmoniecomplex), Jorden Esser (daken De Rijp), Reinier Sierag (entreegebouw Schutterswei), Rein Schouten (luchtfoto NWZ Ziekenhuis in De Hout, binnenplaats Schutterswei, Zoutziederij, infomarkt Open Monumentendag, Westerlicht, interieur Grote Kerk, buurtbewoners Spoorbuurt), André Mus (Doelen en kaasfabriek Eyssen), Steven van der Wal (basisschool Koornlaan), John Kerssens (IJkgebouw), Eddo Carels (Westerlicht met graffiti), Jelle Weidema (time-lapse De Alk), Ron Hamers K1 Cultmedia (time-lapse doek Ringers), Marco Schilpp / Alkmaar Centraal (V&D leeg, school De Alk, Mulder Schoenen, Laat), Anne Klijnstra (RTVNH-video tour door Ringers), Richard van der Veen (video Alkmaar Centraal maart 2014), beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onbekende fotografen van materiaal uit de beeldbank van het Regionaal Archief Alkmaar.

Webhosting en technisch beheer/ onderhoud
Volt Internet, Alkmaar

Met dank aan
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Regionaal Archief Alkmaar, communicatieburo Raadhuis Oudorp, Stip180 grafische vormgeving Alkmaar

Disclaimer voor adaptalkmaar.nl

Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed (Kamer van Koophandel: 55413552), hierna te noemen Adapt, verleent u hierbij toegang tot http://adaptalkmaar.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Adapt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend.

Beperkte aansprakelijkheid
Adapt spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Adapt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Adapt en bij de fotografen die aan deze website hebben meegewerkt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adapt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Alle fotografen hebben uitsluitend Adapt toestemming gegeven om hun werk op het internet te gebruiken.

Wij hebben ons best gedaan om met alle rechthebbenden met betrekking tot alle (beeld)materiaal op deze website afspraken te maken. Eenieder die meent dat materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Cookies
Adapt kan op deze website gebruik maken van cookies. Er wordt  onderscheid gemaakt tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden.

Deze cookies worden geplaatst om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten en de website zo interessant mogelijk te maken.

Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketingacties.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.