Adapt zienswijze ontw BP NWZ

Adapt zienswijze ontw BP NWZ

Samenvatting van de zienswijze luidt in zijn algemeenheid dat gemaakte en alternatieve keuzes onvoldoende zijn onderzocht en gemotiveerd en de betrokken belangen onvoldoende zijn geïnventariseerd en gewogen.