Rabobank Clubkas Campagne

Adapt doet definitief mee aan de Rabobank Clubkas Campagne 2019 van Rabobank Alkmaar en omstreken.

Leden verdelen 225.000 euro van de winst
Onze huisbankier verdeelt in juni € 225.000 van de winst over clubs en verenigingen in de regio die bankieren bij deze bank. De leden van de bank bepalen hoeveel elke vereniging of stichting krijgt. Zij krijgen vijf stemmen om te verdelen. Elke stem is vele euro’s waard.

Er kan op maximaal vijf stichtingen of verenigingen worden gestemd. Een lid kan maximaal twee stemmen uitbrengen op dezelfde stichting of vereniging.

Wel een Rabo-rekening bij de Rabobank Alkmaar e.o., maar nog geen gratis lid? Klik hier!

Adapt bankiert bij Rabobank Alkmaar
Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed heeft de eigen bankzaken ondergebracht bij Rabobank Alkmaar. Daarmee komen de activiteiten van Adapt om zich te ontfermen over het kwetsbaar erfgoed in deze omgeving in aanmerking voor een bijdrage van de coöperatieve bank.

Stemmen van 23 april tot en met 14 mei
Leden van Rabobank Alkmaar die op 31 maart 2019 stonden geregistreerd als lid kunnen van 23 april tot en met 14 mei 2019 op ons stemmen. Elke stem op onze ideële stichting levert vele euro’s op voor behoud, hergebruik en herbestemming van het cultureel erfgoed in deze regio of voor nuttige bijeenkomsten.

Bestedingsdoel
Adapt spant zich in voor allerlei kwetsbaar erfgoed in de regio Alkmaar. De prioriteiten voor 2018 en 2019 maakte Adapt vorig jaar bekend. Als bestedingsdoel is deze keer genoemd: zorgen dat Alkmaars erfgoed behouden blijft voor huidige en komende generaties, voorkomen van sloop en zonodig helpen om nieuwe bestemming te vinden voor V&D, kerken, scholen, stolpen, winkels, monumenten etc. Religieus erfgoed brengt Adapt in deze campagne extra onder de aandacht.

Hoe kan een lid van Rabobank Alkmaar stemmen?
Wie op 31 maart lid was van Rabobank Alkmaar e.o.,  ontvangt per post of via e-mail een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 23 april tot en met 14 mei 2019 brengen zij via een online stemmodule hun stem uit op de clubs die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club mogen worden uitgebracht.

Doet u uw bankzaken bij Rabobank Alkmaar e.o.?
Verrijk ons dan!

Wij hopen dat Rabo-leden het erfgoed verrijken met hun stem en willen stemmen op Adapt!