Uitslagshortlist

Josephkerk en Atlantis nieuw op actielijst Adapt

ALKMAAR, 16 maart 2018 – Erfgoedstichting Adapt heeft de Sint Josephkerk, Atlantis, V&D en Westerlicht op een nieuwe actielijst benoemd tot de speerpunten voor 2018. Adapt geeft de eigenaren van dit erfgoed zonodig graag een steuntje in de rug op de weg naar hergebruik en herbestemming.

Sint Josephkerk en Atlantis nieuw
Westerlicht was vorig jaar al een speerpunt. Het rijksmonumentale V&D-warenhuis stond in 2017 lager op de ranglist van Adapt en krijgt na het vertrek van Topshelf een hogere prioriteit. De Sint Josephkerk en Atlantis kwamen eerder nog niet voor op de lijsten van Adapt.

Komen en gaan van speerpunten
Om plek te maken voor de nieuwkomers, sluit Adapt het oude speerpunt Schermer dijken af. Hier is volgens het bestuur voldoende resultaat bereikt. Voor het Harmoniecomplex en Schutterswei, beiden speerpunt in 2017, kan door de positieve ontwikkelingen rond de herbestemming nu worden volstaan met een lagere plek op de ranglijst.

Verder kregen De Groene Zwaan in De Rijp en Zoutziederij De Eendragt voldoende punten om het komende jaar binnen dit blikveld van Adapt te belanden.

Onvoldoende punten
De telefooncentrale aan de Bagijnenstraat, de zusterflat op het ziekenhuisterrein en het hervormde kerkje in Oost-Graftdijk komen niet meer voor op de lijsten van erfgoed dat in 2018 op enige aandacht van Adapt mag rekenen. Andere gebouwen kregen deze keer meer punten van de bestuursleden.

Uitleg werkwijze
Omdat Alkmaar rijk is aan heel veel erfgoed, kiest Adapt ervoor om enige focus aan te brengen in de eigen activiteiten. Erfgoed dat Adapt koestert en waarvan de toekomst onzeker is, kan door het bestuur op een groslijst worden geplaatst.

Erfgoed op de groslijst krijgt van Adapt extra aandacht op de eigen website, de social media van Adapt zoals de facebookpagina, bij excursies en in persberichten.

We zijn alert wat er de komende tijd mee gebeurt en worden actiever als er zorgwekkende ontwikkelingen zijn.

Duwtje in juiste richting
De vier objecten met de hoogste notering op de groslijst beschouwt Adapt als de eigen speerpunten. Dit is erfgoed dat volgens ons een nieuwe toekomst verdient en mogelijk een extra duwtje in de juiste richting wel kan gebruiken. Adapt is bereid daar zonodig iets extra’s in te betekenen.

De opstelling van Adapt is daarin vooral reactief, omdat de ontwikkelingen rond de speerpunten worden bepaald door de eigenaar en de politiek.

Feedback uit achterban
Op de eindejaarsbijeenkomst van Adapt in december 2017 peilde Adapt hoe stakeholders, relaties en ander publiek dachten over de prioriteiten van 2018 voor Adapt. Op borden kon iedereen aangeven over welke gebouwen men zich zorgen maakt en wat Adapt links zou mogen laten liggen.

Bestuursleden lieten deze feedback meewegen bij hun eigen puntenverdeling. Ook ging Adapt te rade bij belangrijke stakeholders.

Uiteindelijk bereikten de volgende twaalf panden de eindstreep:

 1. Huize Westerlicht (speerpunt)
 2. Sint Josephkerk (speerpunt)
 3. Atlantis (speerpunt)
 4. V&D-warenhuis (speerpunt)
 5. Ringersfabriek
 6. Schutterswei
 7. Harmoniecomplex
 8. Zoutziederij De Eendragt
 9. Gemeentehuis Wittenburg Stompetoren
 10. De Groene Zwaan De Rijp
 11. PEN-dorp
 12. Provadja

Tweesporenbeleid
Adapt volgt een tweesporenbeleid. We geloven zowel in een objectgerichte aanpak als in een themagerichte aanpak. De ranglijsten van gekoesterd erfgoed vallen onder de objectgerichte aanpak. In de themagerichte aanpak volgens het beleidsplan zijn enkele thema’s aangewezen waarvoor we de komende jaren aandacht vragen. Dat zijn

De doelstellingen van het beleidsplan zijn vertaald in een activiteitenprogramma voor komend jaar. Dat was eind vorig jaar in grote lijnen al vastgesteld. Adapt streeft ernaar in 2018 twintig concrete resultaten te boeken.

Bedankje
Het bestuur van Adapt dankt alle adviseurs, stakeholders, sympathisanten, sponsors, donateurs, criticasters en anderen in de achterban voor de constructieve feedback bij het opstellen van de nieuwe ranglijsten van Adapt voor 2018.