Sponsordeal GP Groot 13 Juli 2021 – Foto Erik Boschman

Dieselgemaal stapt over op plantaardige olie dankzij sponsor GP Groot

ALKMAAR, 13 juli 2021 – Rudolf Diesel krijgt na 108 jaar zijn zin: erfgoedstichting Adapt en GP Groot brandstoffen en oliehandel ondertekenden op dinsdag 13 juli een sponsorovereenkomst, waardoor het dieselgemaal uit 1913 afscheid kan nemen van aardolie als brandstof. De sponsor stelt de komende drie jaar Neste MY Renewable Diesel beschikbaar voor het dieselgemaal.

GP Groot toont ermee aan dat deze plantaardige olie geschikt is voor elke bestaande dieselmotor, die er zonder aanpassingen op kan draaien.

De overeenkomst tussen Adapt en GP Groot werd ondertekend in bijzijn van mevrouw Zita Pels (GroenLinks), gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor o.a. Financiën, Circulaire economie, Inkoop en erfgoed. Zij lanceerde deze middag de nieuwe website dieselgemaalalkmaar.nl. Het dieselgemaal is een provinciaal monument.

Pels moedigt aan dat ook het cultureel erfgoed in Noord-Holland omschakelt op nieuwe bronnen van energie: “Als zelfs een monument duurzamer kan, dan kan het overal.”

Kwaliteit van fossiele diesel overtroffen
Neste MY Renewable Diesel™ is volledig gemaakt van afvalvetten, restvetten en plantaardige oliën. Deze zijn geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie, oftewel HVO100: 100% Hydrotreated Vegetable Oil. Het overtreft de kwaliteit van fossiele diesel. Elke denkbare organische biomassa kan als grondstof dienen.

Geen aanpassingen nodig
De plantaardige olie heeft een vergelijkbare chemische samenstelling als die van gewone diesel. Ook de motor in het dieselgemaal, een van de eerste dieselmotoren ter wereld die eigenhandig is ontworpen door uitvinder Rudolf Diesel, kan er zonder aanpassingen op draaien.

90% minder broeikasgassen
De brandstof presteert minstens zo goed als diesel uit aardolie, maar het dieselgemaal stoot nu tot wel 90% minder broeikasgassen uit. Dankzij Neste MY komt er ook minder fijnstof, koolwaterstof, stikstofoxiden, koolmonoxide en PAK’s uit de uitlaat. Dat is beter voor de lokale luchtkwaliteit.

Beter dan biodiesel
De zes machinisten die het werktuigbouwkundig werelderfgoed in optimale conditie willen houden, geven de voorkeur aan deze HVO100 boven biodiesel. De kwaliteit van biodiesel is minder hoog en minder constant dan die van HVO100.

Bij HVO100 hoeven de machinisten zich geen zorgen te maken over bacterievorming bij langdurige opslag, en het geeft minder roetaanslag in de motor. Zo kan de unieke motor langer in topconditie blijven.

Geloof in plantaardige olie
Rudolf Diesel was bepaald geen fan van aardolie! Hij geloofde in de toekomst van plantaardige olie. De dieselmotor was echter zo’n commercieel succes, dat er in de jaren 20 van de 20e eeuw een aardolieproduct op de markt kwam met de optimale eigenschappen voor deze motoren. Deze motorbrandstof ging dieselolie heten. Rudolf Diesel heeft dat niet mee hoeven maken: hij overleed in 1913.

dieselgemaalalkmaar.nl
Op de nieuwe website dieselgemaalalkmaar.nl is onder meer veel informatie te vinden over Rudolf Diesel, Johan Schilstra, de dieselmotor, de brandstof, de polder Overdie-Achtermeer, de machinistenfamilie, de geschiedenis van gemalen en de waterbeheersing in Noord-Holland.

GP Groot brandstoffen en oliehandel
GP Groot brandstoffen en oliehandel is groothandelaar in brandstoffen, gas en smeermiddelen, exploiteert tankstations en levert tankpasdiensten. Met de merkconcepten Argos, Total en NXT worden zo’n 60 bemande en onbemande tankstations bevoorraad en geëxploiteerd. GP Groot brandstoffen en oliehandel is naast GP Groot inzameling, GP Groot recycling en GP Groot infra en engineering één van de bedrijfsonderdelen van GP Groot groep.

Sinds 1917 groeide het familiebedrijf uit tot een onderneming met meer dan 1000 medewerkers. De activiteiten binnen de GP Groot groep lijken heel divers, maar hebben één streven gemeen: samen werken aan een circulaire, energieneutrale en klimaatbestendige toekomst.