Adapt Model Laat West Gracht 2 Header

Lichte voorkeur voor water boven groen voor de nieuwe Laat

ALKMAAR, 20 maart 2021 – Een schaduwpeiling die Adapt de afgelopen maand hield over de herinrichting van de Laat-West laat een lichte voorkeur zien voor de terugkeer van water in de straat. Bijna 40% van de mensen die reageerden koos voor die variant. 33% gaf de voorkeur aan meer groen in het gedeelte tussen Koorstraat en Huigbrouwerstraat.

De gemeente Alkmaar en ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk lieten twee ontwerpen maken voor een nieuwe inrichting van de westzijde van de Laat. In het ene ontwerp is een gracht getekend. Dat doet dus denken aan vroeger. Tot 1872 was hier de Laatgracht.

Het andere ontwerp bestaat uit een groene strook met hier en daar terrasjes. Een combinatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Schaduwpeiling naast enquête gemeente
Adapt was benieuwd welk ontwerp de voorkeur zou genieten. We hielden een simpele schaduwpeiling onder onze volgers op social media en de abonnees op onze digitale nieuwsbrief. Dit is niet de officiële peiling van de gemeente. Die moeten zelf nog de uitslag bekendmaken.

816 mensen lieten Adapt hun voorkeur weten
Tot woensdag 17 maart hadden 816 personen gereageerd. Er zijn geen vragen gesteld over leeftijd, geslacht, woonplaats of andere kenmerken van deze personen.

  • 320 kozen voor het voetgangersgebied met het grachtje
  • 268 voor de inrichting voor voetgangers en fietsers met een groenstrook
  • 192 voor een combinatie
  • 36 voor geen van bovenstaande

Het kan zijn dat de mensen die reageerden op onze peiling iets meer affiniteit hebben met Alkmaars erfgoed dan de gemiddelde respondent bij de peiling van de gemeente.

Primark vertrekt uit Alkmaar
Deze week werd bekend dat de Primark de nieuwste winkelketen is die uit de binnenstad van Alkmaar vertrekt.

Een harde kern van vastgoedeigenaren in de binnenstad had er al ver voor de coronacrisis moeite mee om onder ogen te zien dat het winkelbestand van Alkmaar te groot is. Veel winkelruimtes zullen de komende jaren een andere bestemming moeten krijgen.

Laat herbestemming zijn werk doen
Sommige vastgoedeigenaren zien dat wél in: zo wordt de oude campingwinkel van Roobeek op de Laat nu verbouwd tot appartementen. Op de bovenverdiepingen van de oude V&D zal ook nooit meer gewinkeld worden, maar straks gewoond.

Leegstand niet fraai en onwenselijk
Leegstand van commercieel vastgoed vinden we niet fraai en onwenselijk, maar het is niet iets waar een erfgoedstichting zich over hoeft te buigen. Tenzij we het leegstaande pand beschouwen als Alkmaars erfgoed. Want Adapt zet zich in voor het behoud van Alkmaars erfgoed en zonodig de herbestemming daarvan.

Onderscheid tussen vastgoed en erfgoed
Leegstand van erfgoed verdient onze aandacht, omdat de beste garantie voor behoud een rendabel gebruik is. De oplossing van leegstand van vastgoed en erfgoed (soms door herbestemming) heeft vaak alles met elkaar te maken. Daarom denkt Adapt graag mee over oplossingen voor de problemen in de Alkmaarse binnenstad.

Detailhandel worstelt al decennia
De Laat kende 20 jaar geleden al problemen met leegstand van commercieel vastgoed, vooral het oostelijk deel. De komst van de Schelphoek parkeergarage zou alle problemen oplossen. Van de gemeenteraad en van Ondernemend Alkmaar moest die twee keer zo groot worden als volgens alle prognoses toereikend was. De breed gedragen opvatting was dat de Laat dan vanzelf een aanloopstraat werd voor heel veel kooplustig publiek op weg naar het winkelhart van Alkmaar.

Steeds weer hoop gevestigd op publiekstrekker
Toen dat jaren later helemaal niet zo bleek te werken, was alle nieuwe hoop gevestigd op de komst van Primark. Inmiddels staan daar in het hart van het kernwinkelgebied heel veel winkelpanden leeg, zelfs pal naast en tegenover de Primark. Sommige winkels profiteerden van de komst van de Primark, andere kledingwinkels kwamen in de verdrukking door deze concurrent.

Nieuwe hoop werd na het faillissement van V&D gevestigd op de komst van Topshelf Alkmaar. Dat werd ook niet het succesverhaal voor de Laat, noch voor Topshelf.

Na deze misrekeningen met de Schelphoekgarage, Topshelf en Primark mogen de lokale ondernemersverenigingen opnieuw met de gemeente gaan bedenken welke publieke investeringen van de Alkmaarse gemeenschap de ‘gamechanger’ moeten worden voor de zieltogende detailhandel in de binnenstad.

Stadsgezicht is Alkmaars erfgoed
Het stadsgezicht is een van de zaken waar Adapt zich mee bezighoudt. De herinrichting van de Laat houdt dan ook onze bijzondere belangstelling.

De resultaten van onze schaduwpeiling zijn deze week aangeboden aan de gemeente Alkmaar, zodat het een rol kan spelen in het verdere keuzeproces voor de herinrichting van de Laat-West.