Zusterflat, Wilhelminalaan

De Zusterflat op de hoek Metiusgracht/ Wilhelminalaan is in 1968 opgeleverd naar ontwerp van de bekende architect Marius Duintjer. Het is een kleine versie van het hoofdkantoor van de Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam, dat ook van zijn hand is.

Het was de Stichting het Cuypersgenootschap die zich in het najaar van 2016 mengde in de discussie rond de vernieuwbouwplannen van het ziekenhuis in Alkmaar en hiervoor aandacht vroeg.

De Stichting het Cuypersgenootschap sloot zich qua standpunt aan bij de erfgoed- en milieustichtingen die er eerder bij de gemeente Alkmaar op aandrongen om niet te haastig plannen te maken voor het slopen van gebouwen en het kappen van bomen in De Hout en eerst vooral te zorgen dat het culturele erfgoed op en rond het ziekenhuisterrein zoveel mogelijk behouden of herontwikkeld kan worden.

2016-10-19-13-54-49-e1479376363169
Duintjer en Istha

De Stichting het Cuypersgenootschap meldde vooral aandacht te missen voor het naoorlogse erfgoed in het gebied en wees erop dat bijvoorbeeld nooit de cultuurhistorische waarde is onderzocht van de nieuwbouw uit 1965 en de zusterflat op de hoek Metiusgracht/Wilhelminalaan uit 1968 van het Amsterdamse architectenduo Duintjer en Istha, dat in de wederopbouwperiode verantwoordelijk was voor heel veel ziekenhuisbouw in Nederland.

Het Cuypersgenootschap deelt de mening van Adapt en de landelijke erfgoedvereniging Heemschut dat het ziekenhuis onvoldoende heeft onderzocht wat de effecten van de vernieuwbouwplannen op de omgeving zullen zijn en stelt: “Een herontwikkeling van al het aanwezige erfgoed is goed mogelijk als de wil er maar is. Door oud en nieuw hier op een overtuigende manier te combineren kan een bijzonder stukje Alkmaar ontstaan.”

2016-10-19-13-56-38-e1479377337130Beschermd stadsgezicht Westerhoutkwartier
De bebouwing van het ziekenhuis, waaronder de Zusterflat, bevindt zich in het rijksbeschermd stadsgezicht Westerhoutkwartier.

Huidig bestemmingsplan
De Zusterflat heeft in het bestemmingsplan Alkmaar Zuid-West uit 2013 de bestemming ‘maatschappelijk’.

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke functies met de daarbij behorende wegen en paden, erven, groenvoorzieningen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, bouwwerken, laad- en losplaatsen, nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, waterlopen en waterpartijen.

Nieuw bestemmingsplan
Voor de vernieuwbouwplannen van het ziekenhuis is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. De eerste plannen van de Noordwest Ziekenhuisgroep maken melding van sloop van de zusterflat ten gunste van een groenstrook.