PTT-Telefooncentrale

De telefooncentrale aan de Bagijnenstraat is in 1962 ontworpen door een anonieme medewerker van de Rijksgebouwendienst. Die rijksdienst was destijds verantwoordelijk voor de huisvesting van het staatsbedrijf PTT. Begin jaren 60 was door de groei van het telefoonnetwerk een nieuwe telefooncentrale nodig in de binnenstad van Alkmaar.

De centrale is gebouwd in 1963. Tegenwoordig is het eigendom van KPN, dat door technologische ontwikkelingen veel minder ruimte nodig heeft voor dergelijke voorzieningen.

ptt-gebouw-beste

Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan Binnenstad Centrum uit 2013 is de bestemming ‘Bedrijf’.
De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • ‘bedrijf, waaronder mede begrepen een bedrijf dat gericht is op de initiële en continue levering van informatie- en communicatietechnologiediensten, met inbegrip van bijbehorende bergingen en andere nevenruimten;
  • met daarbij behorende: bouwwerken, aan- en uitbouwen, erven, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen, voet- en rijwielpaden, waterlopen en waterpartijen, groenvoorzieningen’.

Er mag tot maximaal 12 meter hoog gebouwd worden. Het pand heeft alleen enige beschermde status doordat het sinds 1988 deel uitmaakt van het beschermd stadsgezicht. De bescherming ervan krijgt slechts vorm in het bestemmingsplan.