Kerk, Oostgraftdijk 45

Het betreft een zaalkerk uit 1840 met gepleisterde voorgevel en een recht afgesloten koor met houten toren. Bovenin de koorwand staat het jaartal 1840. Deze nieuwbouw verving een oudere kerk uit 1647.

In 1649 werd de gemeente Graftdijk gesplitst in Oost- en West-Graftdijk. In 1955 zijn de twee gemeenten samengevoegd tot de hervormde gemeente Oost- en West-Graftdijk.

Niet meer voor kerkdiensten
Sinds eind 2010 is voormalige Hervormde kerk in Oost-Graftdijk niet meer voor kerkdiensten in gebruik. De kerkelijke gemeente met 150 actieve leden kon het financiële onderhoud van twee kerkgebouwen niet meer opbrengen. De kerk in West-Graftdijk is in gebruik gebleven voor erediensten en cultureel-religieuze manifestaties.

De kerk werd in 2010 verkocht door de Protestantse Gemeente aan kunstschilder N. van der Hoff. Deze gebruikte de kerk als atelier en soms werd deze opengesteld voor culturele activiteiten zoals concerten. De kerk is in 2016 doorverkocht.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan uit 2012 kent de kerk de bestemming ‘maatschappelijk’ toe. De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn in Oost-Graftdijk bestemd voor:

  1. maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van het Noordeinde 18 in Noordeinde, Graftdijkplein 3 in West-Graftdijk en Dorpsstraat 41-43 te Markenbinnen tevens ondergeschikte dienstverlening, ondergeschikte detailhandel en ondergeschikte horeca-activiteiten zijn toegestaan;

  2. begraafplaats, uitsluitend op de gronden ter plaatse van de aanduiding “begraafplaats”,

met de daarbij behorende sport- en speelvoorzieningen, groenvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waterlopen en -partijen.

Het is een rijksmonument.

kerk-oostgraftdijk