Alkmaar Waaggebouw Color

Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars Erfgoed bestaat vijf jaar

ALKMAAR, 15 mei 2017 – Zuinig zijn op Alkmaars Cultureel Erfgoed. Dat was vijf jaar geleden het motto bij de oprichting van de ‘Stichting tot Behoud en Herbestemming van Alkmaars Erfgoed’.

Op 15 mei 2012 zaten de oprichters bij de notaris om de statuten vast te stellen van de ‘Stichting tot Behoud en Herbestemming van Alkmaars Erfgoed’. De stichting kwam voort uit de denktank van de Historische Vereniging Alkmaar, een groep die zich hard maakte voor het behoud van de Ringersfabriek.

De Ringersfabriek bleef de rode lijn van Adapt in de eerste vijf jaar, maar langzaamaan verbreedde de focus van Adapt zich. Aandacht kwam er ook voor de Harmonie, Westerlicht, Schutterswei en zelfs de Schermer dijken.

Het breder inzetten van de kennis was ook de reden om een stichting op te richten. In een tijd van toenemende leegstand van panden, veranderende situaties en visies op het gebied van herbestemming van monumentale panden wilden de oprichters een constructieve rol spelen.

Behoud van cultureel erfgoed staat of valt nog steeds bij een passende herbestemming.

De eerste voorzitter van de nieuwe stichting was Jaap de Zeeuw, oud-dijkgraaf en oud-voorzitter van ‘De Hollandsche Molen’. In maart 2013 werd hij opgevolgd door oud-onderwijsbestuurder en oud-wethouder Nico Alsemgeest. In februari 2016 kondigde deze aan te willen terugtreden als voorzitter. Snel werd een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Lucas Zimmerman, werkzaam als vastgoedadviseur bij een woningcorporatie. Hij trad aan in mei 2016.

2016-10-19-14-46-18

De Alkmaarse erfgoedstichting maakt een sterke ontwikkeling door. Sinds de introductie van de nieuwe naam Adapt in 2014 is het hard gegaan met de naamsbekendheid. Daarbij helpen de sociale media zoals Twitter en Facebook, die interactie met het publiek mogelijk maken.

Eind 2016 kregen die communicatiekanalen versterking van een website en digitale nieuwsbrief. Zo nodig weet Adapt bovendien de weg naar de media te vinden om een boodschap kracht bij te zetten.

Ook letterlijk maakt het bestuur een groeiproces door. Om de ambities uit het beleidsplan waar te kunnen maken, breidt het bestuur uit van vijf naar maximaal negen personen en wordt de kring van adviseurs en ondersteuners momenteel versterkt.

Een groeiende schare donateurs en sponsors zoals VLIEG Makelaars helpt om ook de komende vijf jaar het verschil te kunnen maken.

Oprichting Adapt, Alkmaars Nieuwsblad juni 2012