2014 Viering Statutenwijziging Adapt Juli

Belastingdienst merkt Adapt aan als goed doel (culturele ANBI)

Alkmaar, 17 maart 2017 – De Belastingdienst heeft erfgoedstichting Adapt deze week aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het besluit volgt op de aanpassing van de statuten, die Actus Notarissen op 1 maart 2017 belangeloos voor Adapt verzorgde.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben extra belastingvoordeel, omdat voor hen meer giftenaftrek geldt dan bij normale ANBI’s.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Daaronder wordt ook verstaan de bouwkunst en erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg).

Het bestuur van Adapt verwacht nu positieve effecten op de fondsenwerving dankzij de ANBI-status.

Adapt voldoet aan alle voorwaarden
In november 2016 deed Adapt de aanvraag. In december meldde de Belastingdienst dat Adapt aan alle voorwaarden voldeed, uitgezonderd een statutaire bepaling wat er met het vermogen van de stichting zou gebeuren bij opheffing. Actus Notarissen in Alkmaar was bereid de statuten kosteloos te repareren en ANBI-proof te maken. Notaris Hans Eskens en kandidaat-notaris Emre Teker zijn wij hiervoor erg erkentelijk.

Door de tijdige indiening en afhandeling gaat de ANBI-status nu met terugwerkende kracht in per 1 januari 2016.

Extra belastingvoordeel voor donaties aan culturele ANBI’s
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de donatie aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Ook leveranciers van culturele ANBI’s die afzien van facturering van geleverde goederen en diensten, mogen 150% van de waarde van de goederen of diensten aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer informatie over doneren aan Adapt vindt u hier.