Goededoelengids Omslag Kopie

Adapt geselecteerd voor Goededoelengids Alkmaar, vertrouwd voor giften

ALKMAAR, 30 januari 2021 – Waarnemend burgemeester Emile Roemer nam donderdag 20 januari de eerste Goededoelengids Alkmaar in ontvangst. De gids is bedoeld voor mensen en bedrijven die op zoek zijn naar een goede bestemming voor een gift, schenking of legaat voor een lokaal goed doel.

De stichting Adapt is een van de 65 Alkmaarse organisaties die door de selectie zijn gekomen voor vermelding in de gids van de Stichting Lokale Goede Doelen Gids Alkmaar.

De gids bevat een omschrijving van 65 lokale goede doelen en is verkrijgbaar bij verschillende Alkmaarse notarissen, banken en financieel adviseurs, ouderenbonden, huisartsen, de bibliotheek, wijk- en ouderencentra, gemeente, maatschappelijke organisaties en deelnemende goede doelen.

Adapt is ook online te vinden tussen de 64 andere goede doelen op een speciale website.

Burgemeester Emile Roemer prees Alkmaar met haar actieve vrijwilligersnetwerk, waaronder de Stichting Goede Doelen Gids zelf. Hij zei erg trots te zijn op alle goede doelen in de gids, waar dagelijks veel vrijwilligers en professionals mee aan de slag gaan.  “Ze zijn vaak afhankelijk, van steun, inzet van mensen, maar ook plat gezegd van middelen. Ik wil het boekje dan ook van harte aanbevelen.”

Alkmaarse hoogleraar pleit voor lokale goede doelen
Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ging tijdens de presentatie in op de waarde van het lokaal maatschappelijk initiatief en de Goededoelengids. “Als mensen bij de notaris zitten en ze willen iets nalaten of iets extra’s doen, dan denken ze vaak alleen aan landelijk bekende goede doelen”.

Notaris Annamaria Lopez-Brea kan beamen dat in haar notarispraktijk grote behoefte is aan deze gids. Zo krijgt ze door de grote waardestijging van onroerend goed regelmatig iets te horen in de trant van “Nou notaris, ik heb best wel wat centjes in mijn huis zitten.” Ook valt haar op dat het aantal eenpersoonshuishoudens enorm toeneemt. Daardoor worden ook meer testamenten opgemaakt.

Mensen zonder familie zijn op zoek naar erfgenamen buiten de familie. “Mensen die een testament opstellen, vinden het belangrijk dat niet teveel van de erfenis bij de Belastingdienst terecht komt. Ik stel veel testamenten op waarbij de organisatie die erft, belast wordt met het leeghalen van het huis en het afwikkelen van andere praktische zaken, in ruil voor een legaat.”

Adapt is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn voor schenkingen of legaten aan Adapt geen erfbelasting of andere heffingen verschuldigd.  Overweegt u na lezing van de Goededoelengids of dit artikel een schenking of legaat aan Adapt, dan vindt u hier meer informatie over de mogelijkheden.