Gasfabriek Alkmaar Nieuws, Foto Adapt

Adapt viert eerste lustrum bij herbestemde Gasfabriek

ALKMAAR, 15 december 2016 – De herbestemde Gasfabriek aan de Helderseweg is voor Adapt vandaag de perfecte locatie om stil te staan bij het eerste lustrum. Het is nu precies vijf jaar geleden dat de kiem werd gelegd voor de Alkmaarse erfgoedstichting.

Resolute afwijzing
De Alkmaarse erfgoedstichting Adapt bestaat 5 jaar. De stichting is ontstaan vanuit de Historische Vereniging Alkmaar (HVA), die een resolute afwijzing kreeg op een verzoek en handtekeningenactie om van de Ringersfabriek een gemeentelijk monument te maken. Daar liet de HVA het niet bij zitten. Een stichting werd opgericht die voor en achter de schermen aan de slag ging. Vijf jaar later is de Ringersfabriek een gemeentelijk monument.

Dit feit kan niet los gezien worden van Adapt. Adapt heeft bovendien ervoor gezorgd dat niemand het meer heeft over Klercq, maar zelfs generaties die nooit de Ringers-schoorsteen hebben zien roken, het weer Ringers noemen.

Gasfabriek
De onderhandeling tussen de initiatiefnemers van de Gasfabriek en de gemeente liepen in 2014 vast. Adapt hield zich op de achtergrond, maar zorgde voor een betrokken vastgoedadvocaat/ mediator die de initiatiefnemers ging helpen. De verkoop aan stichting Gasfabriek kon toen doorgaan.

Bouwhoogtes
In september j.l. sloot Adapt zich aan bij de zorgen van de Historische Vereniging over het beschermd stadsgezicht en de oprukkende bouwhoogtes. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter onze inspreekreactie. Daardoor wordt deze nu beperkt in de omgevingsvisie van de gemeente Alkmaar, die in 2017 het levenslicht zal gaan zien.

Westerlicht
In september j.l. drong Adapt ook aan op een zorgvuldiger besluitvorming en de vorming van een klankbordgroep bij de vernieuwbouwplannen van het Noordwest ziekenhuis, en liet zorg blijken over de toekomst van Huize Westerlicht. Nu is er alsnog een klankbordgroep, die extra tijd zal krijgen voor beter werk. En er ligt een motie van de gemeenteraad waarin behoud en bescherming van Westerlicht centraal staat.

Website voor werkervaring
Een nieuwe website gaat de acties nog meer kracht bij zetten. Deze is gebouwd door jongeren van Stichting MEO, waar ze belangrijke werkervaring opdoen voordat deze extra geschoolde krachten de arbeidsmarkt betreden. Stichting MEO wordt de belangrijkste huurder van de Gasfabriek, waarmee de toekomst van dit industrieel erfgoed is verzekerd.