Header Beleidsplan

Erfgoed van stad en land in nieuw beleidsplan Adapt

Alkmaar, 25 februari 2017 – Het bestuur van erfgoedstichting Adapt heeft deze week het eigen beleidsplan definitief vastgesteld. Het beleidsplan benoemt Huize Westerlicht, Schutterswei, de Harmonie en de Schermer watergangen en dijken als de vier speerpunten voor 2017.

Daarnaast spant Adapt zich in voor behoud van het waardevolle stadsgezicht in de binnenstad en het cultuurhistorische landschapsgezicht in de Schermer. Acht erfgoedobjecten in Alkmaar, Stompetoren en Oostgraftdijk staan op een monitorlijst om scherp in de gaten te blijven houden wat ermee gebeurt.

Alkmaarsche Courant, 1 maart 2017

Aandacht voor stadswijken nieuw
In het beleidsplan worden keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Het doorliep het afgelopen half jaar een inspraak- en consultatieronde in de hele gemeente. Dit leidde tot allerlei grote en kleine verbeteringen. Opvallend is de uitbreiding met een nieuwe paragraaf over het erfgoed van de stadswijken, die tot stand kwam na de inbreng van woningcorporatie Woonwaard.

Op adaptalkmaar.nl is hier meteen een speciale pagina aan gewijd. Bovendien is een animatie gemaakt over de groei van Alkmaar voor het Youtube-kanaal.

Inspraak en consultatie
In oktober besloot het bestuur van Adapt het concept-beleidsplan slechts als voorgenomen besluit vast te stellen, en allerlei partijen, personen en samenwerkingspartners eerst de kans te geven om te reageren op de voornemens.

Inbreng uit hele gemeente
Inbreng werd verwelkomd van onder meer de Historische Vereniging Alkmaar, Dorpsraad Groot-Schermer, GTP Vastgoedontwikkeling, Vereniging Zaans Erfgoed, Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, stichting De Alkmaarse Cuyperskerk, woningcorporatie Woonwaard, de Schermer Molensstichting en diverse oud-bestuursleden.

De structuur en inhoud van het concept-beleidsplan was ondertussen wel de leidraad bij de ontwikkeling van de website, bij het opstellen van de concept-begroting 2017 en bij de eerste subsidie-aanvragen.

Dank aan alle partners
Het bestuur van Adapt bedankt iedereen die de afgelopen maanden zijn of haar inbreng heeft geleverd. Dit heeft enorm geholpen bij onze gedachtenvorming waar een Alkmaarse erfgoedstichting voor dient te staan en hoe de doelstellingen de komende periode kunnen worden bereikt.