St. Dominicus 1866 Sloop 1985 Website

Adapt blij met 75.000 euro voor opstellen kerkenvisie

ALKMAAR, 15 juli 2019 – Adapt reageert verheugd op het bericht dat het ministerie van OCW 75.000 euro heeft uitgekeerd aan de gemeente Alkmaar voor het opstellen van een kerkenvisie.

Vorig jaar lobbyde Adapt voor een kerkenvisie voor de gemeente Alkmaar. Tijdens de Nationale Aftrap Kerkenaanpak op zaterdag 10 november in de Stevenskerk te Nijmegen ontmoette een delegatie van Adapt minister Ingrid van Engelshoven. We overhandigden een puzzel, die symbool stond voor de lastige opgave die het opstellen van een kerkenvisie in Alkmaar zal worden.

De gemeenteraad had in 2019 25.000 euro gereserveerd voor het opstellen van een kerkenvisie voor de gehele gemeente Alkmaar. Dat kan nu een andere bestemming krijgen. Dat de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport de kosten van het opstellen van de kerkenvisie voor haar rekening heeft genomen, is namelijk een onverwachte meevaller voor de gemeente.

Het rijk keert het maximale bedrag van 75.000 euro uit omdat Alkmaar 40 kerkgebouwen of meer van voor 1970 telt.

Adapt rekent erop dat de wethouder niet alleen kerkgenootschappen zal betrekken bij het opstellen van de kerkenvisie. Maatschappelijke organisaties zoals dorpsraden, buurtverenigingen, Historische Vereniging Alkmaar en erfgoedstichting Adapt hebben ieder hun eigen inbreng.