Decor Erfgoeddebat (1)

Verkiezingsdebat Erfgoedzaken op 13 februari

ALKMAAR, 27 januari 2018 – De regionale aftrap van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed vond plaats op dinsdagavond 13 februari 2018 in de Centrale Bibliotheek van Alkmaar met het verkiezingsdebat Erfgoedzaken tussen politieke partijen en het publiek.

Erfgoed verbindt, Europa inspireert
Het Europees Parlement heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het Nederlandse thema luidt ‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’.

Rol van de overheid bij erfgoed
Onder leiding van Margriet Brandsma, oud-correspondent voor de NOS in Berlijn, ging het debat o.a. over de rol van de (rijks-, provinciale, gemeentelijke en Europese) overheid bij erfgoedzaken.

Te bespreken onderwerpen en deelnemers kwamen uit Alkmaar en buurgemeenten. Het debat ging over ‘Moet de overheid het onderhoud van het toenemend aantal mooie leegstaande kerken gaan betalen?’ en ‘Als morgen de Grote Sint Laurenskerk verwoest zou worden door brand, moeten we die dan nog opnieuw opbouwen?’

De bijeenkomst was vrij toegankelijk. Het programma werd bijgewoond door circa 100 geïnteresseerden. De Alkmaarsche Courant schreef een artikel erover.

Herbouwen we de Grote Kerk na brand?

Wie beschermt de Schermer?

HAL 25 voortaan een monument?

Zonnepanelen op monumenten, moet dat?

 

Onderhoud kerken door belastingbetaler?

Maken we stolpboerderijen vogelvrij?

Wie verlost de Stelling van Amsterdam van de lastige UNESCO-werelderfgoedstatus? 

Wie werft de ambachtslieden van morgen?

Programma
We kozen voor een forumdebat, zodat er discussie kon ontstaan tussen publiek en politici. Deze opzet wordt ook gebruikt door het tv-programma Hollandse Zaken van Omroep Max.

19.30 uur

Inloop

20.00 uur

Welkomstwoord en introductie debatleider Margriet Brandsma

20.05 uur

Inleiding wnd. burgemeester A.B. Blase van Heerhugowaard

20.15 uur

1e helft forumdebat

21.00 uur

Pauze

21.20 uur

2e helft forumdebat

22.15 uur

Afsluiting

Themamaand Duurzaam Vakmanschap
Het EJCE-thema van de maand februari is Duurzaam Vakmanschap.

De instandhouding van ons Europese erfgoed vraagt onder meer om ambachtelijk vakmanschap. Het is daarom belangrijk dat de belangstelling voor erfgoed gepaard gaat met het voortbestaan van kennis over oude technieken.

Scholing in dit vakmanschap van nieuwe generaties vormt een internationaal aandachtspunt. Te weinig jongeren kiezen voor een technisch beroep via een MBO-leerroute.

Medewerking van Europe Direct
De debatavond werd georganiseerd door de Alkmaarse erfgoedstichting Adapt, met medewerking van Europe Direct (EDIC) Noord-Holland Noord, het informatiecentrum voor deze regio over de Europese Unie.