Steiger Westerlicht 1500×895

Dok Architecten deelt herbestemming Westerlicht met Adapt

ALKMAAR, 14 september 2018 – Delegaties van de Historische Vereniging Alkmaar en Adapt waren woensdag 12 september uitgenodigd door de Noordwest Ziekenhuisgroep om te horen hoe Dok architecten de afgelopen maanden bezig is geweest met de herbestemming van Westerlicht.

Kaders zijn voorlopig een gegeven
Zolang de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan (nog) niet vernietigt, zijn de kaders daarin voor de nieuwbouw en voor de herbestemming van Huize Westerlicht een gegeven.

De huidige schets voor de nieuwbouw van het ziekenhuis (1e fase), met een flink kleinere aanslag op de Westerhout dan eerder voorgespiegeld, is alleen maar uitvoerbaar door de zijvleugel van Huize Westerlicht uit 1934 te slopen.

Het behouden ervan zou betekenen dat dan een grotere aanslag op het groen in de Westerhout nodig zou zijn voor een alternatief bouwplan met toeritten voor ambulances etc.

Sloop van de zijgevel
Adapt blijft erbij dat het nieuwe bestemmingsplan andere kaders had moeten stellen, met de nieuwbouw voor het ziekenhuis uitsluitend op eigen terrein. Echter, als de Raad van State dit bestemmingsplan toch zou goedkeuren, dan aanvaarden we de sloop van de zijvleugel uit 1934 omwille van behoud van zoveel mogelijk groen van de Westerhout.

Achtergevel beleven als voorgevel
Vooral de achterzijde van de resterende hoofdvleugel van Westerlicht zal straks ‘beleefd’ worden door personeel, patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. Massa’s mensen zullen die kant straks ervaren als een voorgevel. Dat mag volgens Adapt consequenties hebben voor het aangezicht van deze huidige achtergevels.

We hebben duidelijk gemaakt dat opvattingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet per se worden gedeeld door andere erfgoed-liefhebbers zoals Adapt. Aanpassing aan nieuwe tijden, gebruikers of functies is volgens ons soms nodig om een monument vitaal te houden voor de toekomst.

Iets meer vrijheid voor Dok Architecten
Wat ons betreft krijgt Dok Architecten iets meer vrijheid voor de aanpassingen dan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hun vanwege de monumentenstatus wil toestaan. Als Rijksdienst de sloop van de zijvleugel aanvaarden maar vervolgens vasthouden aan de huidige armoedige uitstraling van de achtergevels, vinden wij meten met twee maten.

Wat architect Saal wilde zeggen
Vooral de kenmerkende knik in de schuine daken die architect Dirk Saal in 1932 overal hanteerde, zou aan de huidige achterzijde mogen worden aangebracht, met bouwmaterialen die straks vrijkomen bij de sloop van de zijvleugel. Alleen dan zie je rondom weer wat architect Saal met dit pand heeft willen zeggen.

Monumentencommissie
Wie wilde zien waar Dok Architecten momenteel mee worstelt, kon donderdag 13 september naar de openbare vergadering van de gemeentelijke Welstands- en Monumentencommissie in het stadhuis, waar de leden door Dok Architecten om advies werd gevraagd.