Laurentius Oudorp 1500 671

Focus op religieus erfgoed van Alkmaar in foto-expositie

ALKMAAR, 8 september 2018 – Erfgoedstichting Adapt exposeerde zaterdag 8 september dertig fascinerende foto’s van religieus erfgoed in de gemeente Alkmaar. De expositie was te zien in de Doopsgezinde kerk aan de Koningsweg 12, een rijksmonument dat op deze dag een prima ambiance bood voor de foto-expositie. De expositie was gratis toegankelijk.

De foto’s zijn afgelopen zomer genomen door leden van de Alkmaarse fotogroep De Waag, op verzoek van de Alkmaarse erfgoedstichting Adapt.

Religieus erfgoed verliest functie
In de gemeente Alkmaar zijn nog circa 45 kerkgebouwen in gebruik door kerkgenootschappen. Veel meer gebouwen hebben de afgelopen eeuwen hun religieuze functie verloren als kerk, klooster of kapel. Sommige zijn daarna gesloopt, andere gebouwen zijn herbestemd tot woning, uitvaartcentrum of cultureel podium.

Voortbestaan van kerken onder druk
Draagvlak voor monumentale kerken, kloosters en hun interieurs is er in Alkmaar, ongeacht of men zelf te kerke gaat of niet. Doordat steeds minder mensen lid zijn van een kerk, staat het voortbestaan onder druk. Zo wordt het voor de eigenaren steeds moeilijker om het onderhoud van de kerkgebouwen te bekostigen.

Andersoortig gebruik naast kerkelijk
Eigenaren doen hun best om de gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar andersoortig gebruik naast het kerkelijke. Waar de exploitatie niet meer lukt, wordt vaak in een moeizaam en langdurig proces een nieuwe bestemming gezocht. Voor een aantal gebouwen dreigt sloop.

Alkmaarsche Courant, 4 september 2018

Kerkenvisie
Adapt sluit zich aan bij het pleidooi van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om niet slechts per kerkgebouw de discussie te voeren, omdat de ontkerkelijking zich bij veel meer geloofsgemeenschappen afspeelt.

Dat vraagt erom om voor de hele gemeente samen met alle betrokken partijen een gemeenschappelijke kerkenvisie op te stellen.

Gemeente, kerkbesturen, gelovigen, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen ontwikkelen samen op lokaal niveau een visie voor het religieus erfgoed in de gemeente, wegen daarbij alle belangen en maken daarbij keuzes over de toekomst van alle kerken.

Nationaal thema

“Het sluiten van kerken zal zich steeds frequenter aandienen en wordt een nationaal thema, dat om oplossingen vraagt. Dat vereist organisatie van kennis en expertise, de wil tot alliantie en noeste volharding.”

Fons Asselbergs
oud-directeur Rijksdienst Monumentenzorg
bijzonder hoogleraar Gebouwd Erfgoed, Radboud Universiteit Nijmegen

Behouden dankzij rendabele exploitatie
Adapt wil een positieve rol spelen in de komende discussie hoe we de mooie kerken in Alkmaar en de omliggende dorpen kunnen behouden dankzij een rendabele exploitatie. Zo mogelijk als kerkelijk centrum en anders op nieuwe manieren.

De herbestemming van de Sint Josephkerk aan de Nassaulaan heeft daarbij onze speciale aandacht, vanwege de actualiteit dat deze katholieke kerk binnenkort wordt gesloten.

De foto-expositie vestigde aandacht op de waarde van het religieus erfgoed als onderdeel van onze lokale geschiedenis. Veel religieus erfgoed verdient het om behouden te blijven voor toekomstige generaties.