Liftkoker

‘Fusieafspraken blokkeren bouw poppodium, huren in Ringersfabriek kan wel’

ALKMAAR, 10 maart 2014 – De gemeente Alkmaar heeft verzuimd de hogere investeringen voor een poppodium op Overstad af te spreken met de fusiegemeenten Graft-De Rijp en Schermer. Daardoor is het plafond voor extra investeringen in een poppodium in de periode 2014-2016 nog een oud bedrag: maximaal 2 miljoen euro. Dat bedrag had men in 2012 in gedachten voor de vestiging van Podium Victorie in De Harmonie.

Dat blijkt uit de ‘Financiële scan fusie gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer’ uit 2012, die inmiddels door de drie gemeenteraden van de fusiegemeenten is vastgesteld, Provinciale Staten al heeft gepasseerd en nu bij de Tweede Kamer ligt. Na een tip dit weekend uit het gemeentelijk apparaat ging Adapt! naspeuringen doen. Het lijkt er nu inderdaad op dat het college geblunderd heeft bij het raadsvoorstel voor het poppodium, waarmee in totaal circa 8 miljoen euro is gemoeid. Zo’n vier keer hoger.

Wel huren, niet zelf bouwen
Door het investeringsplafond van 2 miljoen euro voor een nieuw poppodium, kan de gemeente het door subsidieverhoging wel mogelijk maken dat de stichting Podium Victorie de komende jaren een muziektempel gaat huren in de Ringersfabriek. Maar als ze zelf een poppodium wil bouwen en verhuren aan de Pettemerstraat, moet ze wachten op nieuwe begrotingen van de nieuwe gemeente Alkmaar-Graft/De Rijp-Schermer, waardoor de bouw pas in 2017 kan starten.

Ruime overschrijding
Uit het raadsvoorstel waarin een poppodium aan de Pettemerstraat wordt mogelijk gemaakt, blijkt een ruime overschrijding van het plafond dat voor de fusie is afgesproken. De gemeente gaat 5,5 miljoen euro investeren om een poppodium te bouwen, verhoogt de subsidies aan Stichting Podium Victorie met circa 2 miljoen euro over 3 jaar en boekt voor bijna een half miljoen euro grondwaarde af. Door de hogere subsidie kan de stichting een hoge huur betalen van 390.000 euro aan de gemeente. Met die huur lost de gemeente de hypotheek af op het nieuwe poppodium en betaalt ze het onderhoud.

red-de-ringersfabriek

Gemeentebouw pas in 2017
Bij de Ringersfabriek doet nieuwe eigenaar BOEi de investeringen en het onderhoud. De gemeente hoeft dus alleen de subsidie aan het poppodium met 2 miljoen te verhogen, zodat de stichting ook van BOEi kan huren voor hetzelfde bedrag: 390.000 euro. Huren in de Ringersfabriek kan dus wel, zelf bouwen aan de Pettemerstraat lijkt tot 2017 uit den boze.

In strijd met afspraken fusiegemeenten
Met een raadsbesluit dat buiten deze kaders valt, komt goedkeuring van de Tweede Kamer voor de fusie in gevaar. Bovendien is het in strijd met afspraken die in 2012 zijn gemaakt met de andere fusiegemeenten. De wetgeving is speciaal bedoeld om te voorkomen dat fusiegemeenten kort voor een fusie grote uitgaven gaan doen, waardoor belastingbetalers in andere fusiegemeenten voortaan ervoor opdraaien.

75% voorkeur Ringersfabriek
De gemeenteraad van Alkmaar praat vanavond vanaf 19.00 verder over de locatie van het nieuwe poppodium op Overstad. De poll van vorige week op Dichtbij.nl wijst uit dat 75% van de deelnemers kiest voor de Ringersfabriek. Stichting Adapt! voor herbestemming van Alkmaars erfgoed heeft de afgelopen weken actie gevoerd voor uitstel van het besluit, zodat de opties in de Ringersfabriek beter onderzocht kunnen worden.

Niet wachten op Ringers
De voor- en nadelen van een poppodium in de Pettemerstraat of de Ringersfabriek kunnen dan over enkele maanden goed tegen elkaar worden afgewogen. Burgemeester en wethouders van Alkmaar willen daar echter niet op wachten.

liftkoker-2