Westerlicht Frontzicht RS

Spreekrecht Adapt in gemeenteraad Alkmaar

ALKMAAR, 14 december 2017 – Vandaag sprak Adapt-voorzitter Lucas Zimmerman in tijdens de vergadering van de Alkmaarse gemeenteraad over het raadsvoorstel voor een nieuw bestemmingsplan om de nieuwbouw van het ziekenhuis mogelijk te maken.

Met de inspreekbijdrage wilde Adapt de raadsfracties ertoe bewegen meer toezeggingen van het college van B&W los te krijgen om onrust weg te nemen over allerlei onzekerheden en open eindes. Bijvoorbeeld over het parkeerterrein voor Westerlicht. Het mocht niet baten.

Terreingrenzen niet maatgevend
Uit 2015 komen de plannen om het ziekenhuis in De Hout te houden. In de Nota Afwegingen Masterplan kunnen we lezen hoe weinig kaders de plannenmakers toen meekregen van het ziekenhuis. Terreingrenzen of grenzen uit het bestemmingsplan zijn NIET maatgevend, was toen de boodschap. Zo werd vanaf het begin geen moeite gedaan om op eigen terrein de gefaseerde nieuwbouw van het ziekenhuis op te lossen. Overal elders in het land is dat wel gelukt, gewoon omdat ze die opdracht hadden.

Dit betrof vaak nog veel complexere situaties. Zie bijvoorbeeld het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam: “Op een postzegel grond bouwen we in hartje Rotterdam een nieuw toekomstbestendig academisch ziekenhuis. Pal naast een ziekenhuis dat volop in bedrijf is.”

Van nulvarianten, die geen enkele aantasting zouden betekenen van het monumentale groen in de Westerhout, heeft het ziekenhuis helaas nooit werk gemaakt. Terwijl oplossingen op een presenteerblaadje werden aangeboden, zoals al in 2012 door ontwikkelaars Hein Jong en Bert Rotteveel.

Nut en noodzaak slecht onderbouwd
Vervolgens wilde de gemeente heel ver gaan om het ziekenhuis tegemoet te komen. Het ziekenhuis noemde het annexeren van 8000 vierkante meter monumentaal parkbos vorig jaar onvermijdelijk. Inmiddels is dat getal een paar keer bijgesteld.

Het feit dat men het zoekgebied inkrimpt van 8000 naar circa 5000 m2, kunnen we niet als een serieuze handreiking beschouwen. Het lijkt eerder ingecalculeerd, om de verkleining later te presenteren als concessie aan de omgeving.

Voor 8000 of voor 5000 vierkante meter: voor elke aantasting van de Westerhout zijn nut en noodzaak steeds bijzonder slecht onderbouwd.

Helft rijksmonument slopen
En dan Westerlicht. Monumentale panden zijn lastig. Het ziekenhuis wil de helft van Westerlicht slopen. De gemeente beloofde in de vaststellingsovereenkomst meteen medewerking, ondanks de cultuurhistorische waarde. De helft van dit rijksmonument slopen noemt het college van B&W sindsdien “versterking van de rijksmonumenten op het terrein”.

Dat lijkt ons een aparte uitwerking van uw motie, waarin uw raad het college opriep in te zetten op maximale bescherming en behoud.

Nieuwe koper voor achtervleugel
Als het ziekenhuis geen nuttige functie ziet voor deze achtervleugel, dan kunnen wij voor dit deel nu op zoek gaan naar een koper die hier mogelijkheden in ziet. De monumentale achtervleugel moet in ieder geval nog niet wegbestemd worden.

Klankbordgroep
Vervolgens de klankbordgroep. In de laatste commissievergadering stelde de wethouder dat de klankbordgroep slechts was ingeschaald op trede twee: raadplegen. Dat staat haaks op een memo van de projectdirecteur uit januari, waarin staat dat zij de rol van adviseur krijgt: de hogere trede drie. Adviseren moest zij over een bouwplan van het ziekenhuis. Dat kwam niet.

Wij betreuren het dat de klankbordgroep in de commissie Ruimte is verweten de eigen rol verkeerd te zien, terwijl de wethouder niet op de hoogte blijkt van de juiste inschaling.

Parkeerafspraken herroepen
Ten slotte hebben wij nog steeds zorg over de privaatrechtelijke toezeggingen van de gemeente in de vaststellingsovereenkomst om 340 tijdelijke parkeerplekken aan te leggen in het openbaar groen van De Hout, waaronder 64 vóór Huize Westerlicht.

Er is ondanks diverse aankondigingen nog steeds geen nieuwe overeenkomst getekend waarin deze rechten van het ziekenhuis worden herroepen.

Vijf van de zes toegezegde parkeeroplossingen liggen zelfs buiten het plangebied van dit bestemmingsplan, en dat toont al aan dat dit raadsvoorstel niet de manier is om dat recht te zetten.

Niet rijp voor besluitvorming
Met alle open eindjes is dit raadsvoorstel volgens ons nog niet rijp voor besluitvorming.