Matthiasschool Header 3

Groen licht gemeenteraad voor sloop Sint-Matthiasschool

ALKMAAR, 19 december 2020 – De sloop van de oude Sint-Matthiasschool aan de Coornhertkade in Oud-Overdie wordt breed gesteund in de gemeenteraad van Alkmaar. Na protestacties van buren en erfgoedorganisaties zoals Adapt en Bond Heemschut stemde de gemeenteraad in overgrote meerderheid voor het plan dat zorgt voor nieuwbouw op deze plek.

Alleen de Partij voor de Dieren, ChristenUnie en BAS stemden tegen het nieuwe bestemmingsplan. Adapt waardeert hun inzet en bedankt deze partijen voor de steun.

Gewoon te laat aan de bel getrokken
Het protest kwam gewoon te laat, vonden de meeste politieke partijen. Al sinds 2005 is het plan om hier de school te slopen. Het ontwerp-plan heeft al ter inzage gelegen en met de aanbesteding is de gemeente ook al heel ver.

Betrouwbaarheid van de gemeente richting projectontwikkelaars woog zwaarder dan het verzet van een grote groep buurtbewoners. Die hadden in de ogen van de meeste fracties hun geluid veel eerder hadden moeten laten horen.

Onzin, vonden de buurtbewoners. De sloop van de school mocht door hen nooit ter discussie worden gesteld, wierpen zij tegen.

Christenunie verdiept zich goed in voorgeschiedenis
Ronald van Veen van de ChristenUnie had zich goed verdiept in de inspraak en participatie van de afgelopen jaren. Hem was gebleken dat de uitnodigingen voor informatieavonden inderdaad vanaf het begin uitgingen van sloop. Meepraten mocht alleen over de invulling met nieuwbouw.

Voor de ChristenUnie was dat reden om de participatie af te keuren. De voorstanders hadden echter geen belangstelling voor zijn uitzoekwerk. Steven Smit van D66 vond dat het boek van de inspraak dicht kon. “Als je het gevoel geeft dat je altijd kunt terugonderhandelen, ondermijn je het vertrouwen in participatie.”

Pleidooi voor uitstel strandt
Raadslid Ben Bijl was overtuigd dat hier herbestemming van de school viel te verkiezen boven een nieuwbouwplan. Hij wilde uitstel. “Ga nog eens in gesprek met de buurt. De buurt noemt de school de ziel van de wijk. In 2005 is er al over het plan gesproken. En nu is er ineens haast. Hoezo?”

Zijn voorstel om het bestemmingsplan van de agenda te halen en de komende maanden opnieuw in overleg te gaan met buurtbewoners en erfgoedorganisaties, werd slechts gesteund door ChristenUnie, Partij voor de Dieren en zijn eigen BAS. Die vier stemmen waren niet genoeg.

Daarna was duidelijk welke kant de stemming voor het nieuwe bestemmingsplan zou opgaan. De steun van CDA, PvdA, VVD, OPA, D66, Seniorenpartij, Leefbaar Alkmaar en GroenLinks was meer dan voldoende om het lot van de oude Sint-Matthiasschool te bezegelen.

School prima geschikt voor woningen
Adapt pleitte ervoor dat alleen de lelijke aanbouwen worden gesloopt die in de jaren 80 en 90 ervoor zijn gezet. In de vleugels uit 1952 kan volgens ons gewoond worden. Het is bouwkundig prima geschikt voor acht woningen. Op het westelijk deel, daar waar vroeger een gymzaal was bedacht, had nieuwbouw kunnen komen met vier woningen.

UPDATE: Eind februari maakte de gemeente Alkmaar feestelijk bekend dat Thunissen Bouw uit Heemstede de aanbesteding heeft gewonnen. De projectontwikkelaar gaat zoals verwacht de Matthiasschool slopen en zet er twee woonblokken neer met twaalf  koopwoningen.

met dank aan Alkmaar Centraal voor de verslaggeving