Tijd Voor Een Kerkenvisie In De Grote Kerk

Grote belangstelling voor foto’s religieus erfgoed op Open Monumentendag

ALKMAAR, 10 september 2018 – Bijna 1000 mensen lieten afgelopen zaterdag tijdens Open Monumentendag hun oog vallen op de foto’s die fotogroep De Waag Alkmaar de afgelopen zomer heeft gemaakt van religieus erfgoed in de gemeente Alkmaar.

Alle foto’s waren te bezichtigen in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg, die voor Open Monumentendag haar deuren had geopend. Een deel van de collectie was ook te zien in de Grote of Sint Laurenskerk. Dit deel van de expositie zag verreweg de meeste belangstellenden aan zich voorbij trekken.

Op verzoek van de Alkmaarse erfgoedstichting Adapt legde fotogroep De Waag het religieus erfgoed van de gemeente Alkmaar vast.

In de gemeente Alkmaar zijn nog circa 45 kerkgebouwen in gebruik door kerkgenootschappen. Veel meer gebouwen hebben de afgelopen eeuwen hun religieuze functie verloren als kerk, klooster of kapel. Sommige zijn daarna gesloopt, andere gebouwen zijn herbestemd tot woning, uitvaartcentrum of cultureel podium.

Voortbestaan van kerken onder druk
Adapt vroeg tijdens Open Monumentendag 2018 speciale aandacht voor de waarde van dit religieus erfgoed. Dit is een belangrijk onderdeel van onze lokale geschiedenis.

Veel religieus erfgoed verdient het om behouden te blijven voor toekomstige generaties.

Samen met Fotogroep De Waag Alkmaar werd daarom een foto-expositie georganiseerd die in de Doopsgezinde kerk was te bezichtigen. Een deel van de foto’s hing ook in de Grote Sint LaurensKerk.

Andersoortig gebruik naast kerkelijk
Eigenaren doen hun best om de gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar andersoortig gebruik naast het kerkelijke. Waar de exploitatie niet meer lukt, wordt vaak in een moeizaam en langdurig proces een nieuwe bestemming gezocht. Voor een aantal gebouwen dreigt sloop.

Kerkenvisie
Adapt sluit zich aan bij het pleidooi van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om niet slechts per kerkgebouw de discussie te voeren, omdat de ontkerkelijking zich bij veel meer geloofsgemeenschappen afspeelt.

Dat vraagt erom om voor de hele gemeente samen met alle betrokken partijen een gemeenschappelijke kerkenvisie op te stellen.

Gemeente, kerkbesturen, gelovigen, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen ontwikkelen samen op lokaal niveau een visie voor het religieus erfgoed in de gemeente, wegen daarbij alle belangen en maken daarbij keuzes over de toekomst van alle kerken.

Behouden dankzij rendabele exploitatie
Adapt wil een positieve rol spelen in de komende discussie hoe we de mooie kerken in Alkmaar en de omliggende dorpen kunnen behouden dankzij een rendabele exploitatie. Zo mogelijk als kerkelijk centrum en anders op nieuwe manieren.

De herbestemming van de Sint Josephkerk aan de Nassaulaan heeft daarbij onze speciale aandacht, vanwege de actualiteit dat deze katholieke kerk binnenkort wordt gesloten.

Dank verschuldigd
Adapt is veel dank verschuldigd aan alle leden van Fotogroep De Waag, de Doopsgezinde gemeente Alkmaar, sponsor VLIEG Makelaars, Rabobank Alkmaar e.o. voor de bijdrage via de Clubkas Campagne, John Steenbeek van horecaopleidingsschool Frsh voor het verzorgen van de lunch voor de leden van de fotogroep en Adapt, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de inspiratie en intellectuele bagage.