Grote Kerk Beste Header

Hoe vieren we 500 jaar Grote Kerk in 2018?

ALKMAAR, 27 juni 2017 – Het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk in 2018 moet gevierd worden. Tot eind juni kan iedereen ideeën indienen bij een regiegroep, die aan de slag gaat om het jubileumjaar op passende wijze in te vullen.

Adapt ondersteunt dit initiatief van harte. De Grote Kerk is prominent aanwezig, hoort bij de Alkmaarse identiteit en lijkt vanzelfsprekend. Maar behoud en gebruik van dit magistrale monument vergt continu aandacht.

Daarom roepen we iedere Alkmaarder op mee te denken hoe we het jubileumjaar bijzonder kunnen maken.

Als Adapt willen we hier ook graag in meedenken en in dat kader vestigen we nog eens de aandacht op het komende jubileumjaar en op de oproep van de regiegroep. Daarmee willen we meer ideeën krijgen en ook richting geven aan deze ideeën. Adapt staat namelijk voor behoud en (her)gebruik van kwetsbaar erfgoed. Dat is van maatschappelijk belang uit oogpunt van duurzaamheid en cultuurhistorie. Tevens stimuleert Adapt de bewustwording van en voor dit Alkmaars erfgoed.

In dit licht bezien zou Adapt graag zien dat het jubileumjaar wordt aangegrepen om meer duurzaam de aandacht te vestigen op de Grote Kerk, het cultuurhistorisch belang van de Grote Kerk, alsmede het gebruik van de Grote Kerk te vergroten.

Adapt is benieuwd hoe andere Alkmaarders denken over de volgende ideeën:

  • een visualisatie van cultuurhistorische beelden buiten de kerk op een kunstwerk/LCD-beeldscherm zoals eerder is geplaatst bij het Regionaal Archief. Dat brengt de beleving van de kerk ook meer buiten de kerk, maakt deze voor meer Alkmaarders zichtbaar en bereikbaar en zal ook meer uitnodigen voor een bezoek aan de kerk.
  • een permanent hologram op of naast de kerk. Bijvoorbeeld van de ontbrekende toren of van andersoortige toepasselijke visualisaties.
  • een permanente lasershow op de Grote Kerk, welke meer aandacht op haar vestigt
  • een aanbouw of bijgebouw bij de kerk, waardoor het gebruik van de kerk breder kan worden ingezet en/of waarin welke het interieur van de kerk of de geschiedenis van de kerk in beeld brengt.

Reacties zijn welkom op Facebook of via communicatie@adaptalkmaar.nl.

Op de website van de Grote Kerk worden meer suggesties geopperd. Op de website moedigt men een ieder aan om uiterlijk eind juni per e-mail nieuwe projecten in te dienen bij projectleider Sara Bletz.