Ringersplein Header

Minder moeite met hoogbouw rondom Ringers

ALKMAAR, 16 april 2019 – Adapt heeft minder moeite dan anderen met flinke hoogbouw rondom de Ringers Chocoladefabriek, zelfs niet als dat hoger zou worden dan de Grote Sint LaurensKerk.

Dat bleek vrijdag tijdens een debat over de kanaalzone, georganiseerd door AIA-Alkmaar en Gemeente Alkmaar.

Voorwaarde is wel dat het om slanke woontorens gaat die in het Ringerskwartier leiden tot een kwaliteitsslag op maaiveldniveau, en in de plaats komen van de massieve woonblokken die het bestemmingsplan daar nu toelaat.

Als de woningbouwopgave zoveel mogelijk binnen de huidige stadsgrenzen opgelost kan worden, kan het open landschap rondom Alkmaar nog lang gespaard blijven. Dat beschouwen we dan als de erfgoedwinst. En we gunnen héél veel Alkmaarders een schitterend uitzicht over de Alkmaarse binnenstad. 

Hoogbouw op geconcentreerde plekken
Hoogbouw kan volgens Adapt maar op een paar geconcentreerde punten, omdat je er veel laagbouw (of groen) omheen nodig hebt. De Ringersfabriek kan een spannend middelpunt worden tussen slanke woontorens in het Ringerskwartier, voldoende afgescheiden van onze historische binnenstad door het kanaal.

Beeldverstoring met het silhouet van de Grote Kerk lijkt Adapt onwaarschijnlijk.

Tweede NoorderArcade met huidig bestemmingplan
Het huidige bestemmingsplan uit 2013 maakt momenteel een massief bouwblok mogelijk rondom de Ringersfabriek van 20 meter hoog. Op de hoek Noorderkade/ Noorderstraat mag een ‘hoogteaccent’ komen van 25 meter hoog, vergelijkbaar met het Stadskantoor aan de overkant van het kanaal.

Met toestemming voor hogere maar slankere woontorens kan de gemeente de eigenaar verleiden om geen tweede NoorderArcade neer te zetten naast de Ringersfabriek, maar om te kiezen voor kwaliteit in de straatjes van het Ringerskwartier.

Benieuwd naar discussie die niet kwam
Adapt was benieuwd naar de discussie over de interessante schetsontwerpen van DELVA Landscape Architecture Urbanism voor het toekomstige Ringersplein, gemaakt in opdracht van de Gemeente Alkmaar en de eigenaren in dit gebied.

Gloednieuwe kade weer slopen
Helaas bleek er deze middag geen gelegenheid om deze te tonen en te bespreken tijdens het debat over de kanaalzone. De organisatoren gaven er liever de voorkeur aan architect Lody Trap een oud idee van hem en makelaar Peter Broekman te laten presenteren.

In oktober 2017 bleek het droombeeld van Trap c.s. al kansloos.

Hun idee is om de gloednieuwe kade van 1 miljoen euro en de Ringers Chocoladefabriek te slopen en hier een haventje te realiseren.

Voor een debat over de echte toekomstplannen van de spelers rond het Ringersplein kregen de eigenaren daardoor amper tijd en gelegenheid. Dat viel niet bij iedereen in het publiek in goede aarde.

Massale steun voor behoud Ringers
Na afloop van dit pleidooi van Lody Trap, die ook de Ringersbrug heeft ontworpen voor het Ringers winkelcentrum, vroeg gespreksleider Thijs Asselbergs aan de zaal wie het ermee eens was dat de Ringersfabriek toch gesloopt moest worden. Van de 120 aanwezigen gingen slechts vier vingers omhoog.

Zo kwam er toch nog een positief slot aan deze presentatie. We rekenen erop dat dit nu het definitieve einde markeert van deze discussie.

Inspraak over kanaalzone voor Alkmaarders 
Aanstaande dinsdag 16 april en woensdag 17 april kunnen Alkmaarders alsnog hun mening hierover geven tijdens een inloopbijeenkomst van de Gemeente Alkmaar.

Illustraties: DELVA Landscape Architecture Urbanism, Amsterdam