Header Provincie Cultuurbeleid

Inspreekreactie bij provincie Noord-Holland over cultuurbeleid 2017-2020

Op donderdag 15 september besprak de commissie Economie, Energie en Bestuur van de Provinciale Staten in Haarlem het cultuurbeleid 2017-2020, dat voor de helft gaat over behoud en herbestemming van cultureel erfgoed: verlaten fabrieken, loodsen, boerderijstolpen, molens, kerken en kloosters in Noord-Holland. Bij dit punt vroeg Adapt spreekrecht aan, en sprak toen deels in mede namens de Stichting Schermermolens. 

Panoramabelasting
De motorrijtuigenbelasting moet worden hernoemd tot panoramabelasting, zodat automobilisten beseffen dat behoud en bescherming van het Noord-Hollandse landschap een fikse bijdrage vergt van de provincie Noord-Holland. Volgens ons is er ook veel meer draagvlak onder de bevolking voor meer belastinggeld naar dit beleidsterrein dan de provincie Noord-Holland er de komende jaren voor wil uittrekken.

Inspreekreactie Provincie NH september 2016

molens-schermer