Cadettenschool Header

Inspreekbijdrage Adapt over bestemmingsplan ziekenhuis

ALKMAAR, 30 november 2017 – Vandaag sprak Adapt in tijdens de behandeling van het raadsvoorstel voor een nieuw bestemmingsplan om de nieuwbouw van het ziekenhuis mogelijk te maken.

Samenvatting van de inspreekbijdrage luidt dat Adapt het verzoek van de klankbordgroep om uitstel steunt, omdat we daarmee een betere onderhandelingspositie voor de Alkmaarse samenleving beogen terwijl het ziekenhuis de komende maanden zijn werk doet.

Grootste bouwplan
Adapt heeft vorig jaar succesvol aangedrongen op de instelling van een klankbordgroep. Het gaat om het grootste bouwplan van Alkmaar in de komende decennia, middenin een rijksbeschermd stadsgezicht. Adapt typeerde dat totale gebied in oktober 2016 als Alkmaars erfgoed.

Beschermd stadsgezicht is erfgoed
Daarom vragen we sindsdien aandacht voor al het erfgoed dat hier kwetsbaar is: monumenten zoals Westerlicht, maar bijvoorbeeld ook landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten en de groene context van gebouwen waaronder monumentale bomen en de voortuin van Westerlicht.

Geen druk vanuit gemeente
Het afgelopen jaar constateerden we dat het instellen van een klankbordgroep een goed idee was, maar zonder de gewenste uitwerking. Het ziekenhuis toonde zich niet werkelijk bereid tot aanpassingen om zodoende tegemoet te komen aan andermans belangen. Vanuit de gemeente is het ziekenhuis ook nooit onder druk gezet om het beter aan te pakken.

Normaal gesproken leidt een dergelijk proces tot meer vertrouwen, omdat je de mensen achter het plan leert kennen, hun motieven begrijpt en hun worsteling te zien krijgt met het vraagstuk en de verschillende belangen.

Klankbordgroep zit klaar
De klankbordgroep bestaat uit positief ingestelde organisaties. Iedereen zit klaar om concrete voorstellen van het ziekenhuis te beoordelen en van klankbord te voorzien. Daarna kan het ziekenhuis alternatieven presenteren, die zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan deze andere belangen.

Terugvalscenario Parkziekenhuis
Het heeft niet zo mogen zijn. Achteraf kan geconcludeerd worden dat het ziekenhuis gretig gebruik heeft gemaakt van alle ruimte die de gemeente het ziekenhuis voorspiegelde in het terugvalscenario Parkziekenhuis uit 2012.

Daarin werd het ziekenhuis verleid met nieuwbouw deels in de Westerhout, een gesloopte achtervleugel van Westerlicht, een groene entree op de plek van een gesloopte zusterflat en solitaire monumenten die zo een hogere boekwaarde krijgen.

Het terugvalscenario was een haastig gemaakte impressie die zonder enige burgerparticipatie tot stand was gekomen en waarvan niemand toen de impact voorzag.

Steun voor uitstel
Adapt steunt het verzoek om uitstel van dit besluit, omdat nog zoveel onzeker is en wij geloven dat het ziekenhuis dan ondertussen gewoon kan doorgaan met het uitwerken van de plannen. Maar dan is er ieder geval nog een stok achter de deur om tegelijkertijd te zorgen voor meer maatschappelijk draagvlak.

Transparantie in keuzes
Draagvlak is te verkrijgen met meer transparantie voor de gemaakte keuzes. Bovendien; als er snel geschakeld wordt en alsnog alternatieven voor de huidige visie van het ziekenhuis worden onderzocht, dan kan er snel een breder gedragen eindbeeld ontstaan, dat ook meer tegemoetkomt aan de betrokken belangen, en wat ook meer kans maakt om overeind te blijven in mogelijke procedures.

Uitstel betekent niet hetzelfde als nog meer vertraging. Uitstel betekent een betere onderhandelingspositie voor de Alkmaarse samenleving terwijl het ziekenhuis de komende maanden zijn werk doet.