Bestuur Adapt

Jaarverslag 2016 vastgesteld

ALKMAAR, 2 juni 2017 – Het Jaarverslag 2016 van Adapt is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 30 mei. In het voorwoord blikt voorzitter Lucas Zimmerman terug op een intensief jaar, waarin veel resultaten zijn bereikt zonder een groot beroep te hoeven doen op de algemene reserve.  

Het jaarverslag is te downloaden vanaf de website van Adapt.

In 2016 vonden belangrijke wisselingen plaats in de samenstelling van het bestuur. Voorzitter Nico Alsemgeest deed in juni 2016 een stapje terug, en werd algemeen bestuurslid.

Hij werd opgevolgd door binnenstadsbewoner Lucas Zimmerman, in het werkzame leven technisch beleidsadviseur vastgoedbeheer bij woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam en reeds lid van de Puienprijscommissie van de Historische Vereniging Alkmaar en voorzitter van het Gilde Alkmaar.

Continuïteit geborgd
In november trad bestuurslid van het eerste uur Rob de Vries af. De continuïteit van de stichting werd geborgd doordat op dat moment al enkele kandidaat-bestuursleden aan een kennismakingsperiode bij Adapt waren begonnen.

Veel voortgang in 2016
De nieuwe voorzitter constateert dat Adapt er eind 2016 goed voor stond. Er zijn nieuwe bestuursleden gevonden, er is een beleidsplan opgesteld, voor het eerst werd een gemeentelijke subsidie aangevraagd en gekregen, de administratieve organisatie is verbeterd en de ANBI-status werd aangevraagd.

 

De buitenwereld merkte vooral dat bijeenkomsten en excursies werden georganiseerd, een grote website werd gebouwd met 65 webpagina’s, een algemene folder verscheen, nieuwe YouTube-video’s bereikten een groot publiek, veel media-aandacht werd gegenereerd en groeiende steun verworven voor Adapt via de sociale media.

Dankzij de vrijwillige inzet van bestuursleden en diverse sponsors en donateurs werd dit alles opgebouwd en gerealiseerd met minder uitgaven dan begroot. Door lagere inkomsten dan begroot was een beroep nodig op de algemene reserve.

Jaarverslag als verantwoording
Adapt legt als lokale erfgoedschutterij graag verantwoording af aan de samenleving voor de gemaakte keuzes en het gevoerde beleid. Reacties, kritische opmerkingen en andere feedback op het jaarverslag zijn dan ook welkom. Dit kan gestuurd worden aan voorzitter@adaptalkmaar.nl.