Mca Heerhugowaard 1500×895

“Westerlicht, MCA en gemeente hebben mediator nodig”

ALKMAAR, 3 juni 2014 – Schakel bij het dossier-Medisch Centrum Alkmaar (MCA) nu al een goede mediator in, en overweeg dat niet pas als de rechter in beeld komt om het conflict te beslechten, zoals bij het dossier AZ-trainingscomplex.

Daarvoor pleit Mr. S. Hartog, advocaat bij advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef in Alkmaar, in het Noordhollands Dagblad van afgelopen zaterdag.

Adapt juicht dat toe, omdat deze stichting voor herbestemming van Alkmaars erfgoed de uitzichtloze leegstand van Huize Westerlicht (eigendom van het MCA) aan dit geschil wijt.

Mediation bepleit voor Westerlicht

Gebrek aan vertrouwen
De relatie tussen MCA en de gemeente is op zijn zachtst gezegd stroef te noemen. Volgens wethouder De Baat was een belangrijke reden voor het MCA om in 2011 voor verhuizing naar Heerhugowaard te kiezen ‘gebrek aan overtuiging bij het MCA dat een toekomstplan voor het ziekenhuis in de Alkmaarderhout door het Alkmaarse gemeentebestuur tot een goed einde kon worden gebracht.’ Dat gebrek aan vertrouwen speelt volgens de wethouder sindsdien nog steeds een rol.*

Parkziekenhuis als plan B
Sinds die episode probeert het gemeentebestuur van Alkmaar zich van een betere kant te laten zien. Het moet het MCA verleiden om toch een volwaardig ziekenhuis in de Alkmaarderhout te houden. Daarbij werkte de gemeente zelfs een eigen plan B uit om het ziekenhuis te laten uitbreiden in het naastgelegen stadspark. Dat plan komt volgens politici in Alkmaar bijvoorbeeld van pas indien het MCA de financiering van de verhuizing niet rondkrijgt, en uiteindelijk toch volledig in de Alkmaarderhout blijft, of het wil of niet.

Onhaalbaar en te duur
Het MCA wuift dat weg, zoals ook het plan B van de gemeente meteen als onhaalbaar en te duur terzijde werd geschoven. Het MCA verwacht vooral medewerking van de gemeente bij het voorkeursscenario waarbij wordt gefuseerd met andere ziekenhuizen en belangrijke delen van het MCA naar nieuwbouw in Heerhugowaard verhuizen.

Westerlicht 25 september

Wrevel ondanks charmeoffensief
Ondanks het charmeoffensief wekt de gemeente nu wrevel bij het MCA vanwege de weigering van die medewerking. De gemeente zegt pas mee te kunnen werken zodra er duidelijkheid is wat het MCA wil met de resterende zorg in de Alkmaarderhout. En daarmee is het MCA het weer niet eens.

Ondertussen had de financiering van de verhuisplannen al anderhalf jaar rond moeten zijn. Daardoor groeit de hoop bij lokale politici dat het MCA moet terugvallen op Plan B.

Langdurige impasse
Deze laatste impasse duurt inmiddels al acht maanden, waarbij geen enkele vooruitgang is geboekt maar alleen maar de eigen posities zijn versterkt en irritaties zijn gegroeid. Aanstaande woensdag is nieuw overleg gepland tussen wethouder De Baat en het MCA. Voortekenen wijzen erop dat dit niet meer dan een herhaling wordt van eerdere zetten. Ondertussen staat Huize Westerlicht al twee jaar leeg en verpaupert dit rijksmonument.

Liever mediator dan rechter
Advocaat Hartog vreest dat deze kwestie eindigt in langdurige juridische procedures, en meent dat een andere manier van het gesprek voeren onder leiding van een mediator tot een snellere en betere oplossing van het geschil leidt.

Huize Westerlicht
Volgens Adapt verdient Huize Westerlicht snel nieuwe bewoners of gebruikers. Als mediation tussen gemeente Alkmaar en het MCA dat kan bespoedigen, dan graag, aldus Adapt.

* (1) letterlijke woorden van wethouder De Baat tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2012

Artist impression MCA ziekenhuis Heerhugowaard