Ringers In Vogelperspectief

“Monumentenstatus Ringersfabriek geen garantie voor behoud”

ALKMAAR, 21 mei 2014 – ‘Een gemeentelijke monumentenstatus voor de oude Ringers Chocoladefabriek op Overstad heeft zeker voordelen, maar het is nog onduidelijk of de voordelen opwegen tegen de nadelen’. Dat stelt eigenaar Rabo Vastgoed/ MAB naar aanleiding van de motie die de Alkmaarse gemeenteraad vorige week aannam om de Ringersfabriek de bescherming als gemeentelijk monument te bieden. Volgens de eigenaar kunnen andere acties van de gemeente veel effectiever zijn om de Ringersfabriek voor Alkmaar te behouden.

motie

Restauratie bij rendabele exploitatie
Als de gemeente de fabriek in oude luister gerestaureerd wil zien, is het vooral nodig dat ze nu, voor de zomer, potentiële huurders naar voren schuift, aldus Rabo Vastgoed. Te denken valt aan het Filmhuis Alkmaar, een buurtcentrum, een poppodium, een museum of een evenementenhal. Zulke huurders zijn nodig voor een rendabele exploitatie. De eigenaar stelt dat vooral dan een restauratie kans van slagen heeft, gemeentelijk monument of niet.

Pistool op het hoofd
Een soortgelijk geluid valt te beluisteren bij Adapt, de Alkmaarse stichting die zich de laatste maanden heeft ingezet voor nieuw gebruik van het Ringerscomplex. Voorzitter Nico Alsemgeest: “We roepen Hoera met gefronste wenkbrauwen. Misschien helpt die monumententatus voor herbestemming, misschien ook niet. Maar de echte redding zou zijn om Podium Victorie en het Filmhuis Alkmaar niet langer met het pistool op het hoofd te dirigeren naar gemeentegrond bij de megabioscoop.”

Geen keuzevrijheid
“Beide cultuurhuizen zouden zelf moeten kunnen kiezen tussen Pettemerstraat of de Ringers Chocoladefabriek. Eigenaar Rabo Vastgoed of de opvolgende eigenaar kan dan een huurcontract bieden op een interessante plek, tegen concurrerende voorwaarden en wellicht met een snellere oplevering.”

Geen referendum over poppodium
Onbeantwoord bleef een oproep van Adapt aan de raadsleden om de verhuizing van het poppodium naar de nieuwe megabioscoop aan de Pettemerstraat onderwerp te maken van een referendum. Terugdraaien van het raadsbesluit dat het poppodium naar de Pettemerstraat dirigeert, wordt daarmee steeds onwaarschijnlijker.

Filmhuis Alkmaar
Het Filmhuis Alkmaar daarentegen heeft zich nog niet verplicht om bij de megabioscoop in te trekken, maar hier is het weer de gemeente die vastzit aan gemaakte afspraken met JT Bioscopen. Op straffe van een flinke boete mag de gemeente het Filmhuis niet meer subsidiëren als het niet naar de Pettemerstraat zou willen, of als het Filmhuis een huurofferte zou willen tekenen van de eigenaar van de Ringersfabriek. Zonder die gemeentelijke subsidie zou het Filmhuis reddeloos verloren zijn.

Gemeente verstoort markt
Adapt verbaast zich over de marktverstorende activiteiten van de gemeente, die het poppodium en het filmhuis naar JT Bioscopen dwingt: “Dit college heeft de mond vol van de markt die zijn werk moet doen. Bij een vrije markt hoort dat je een poppodium en het filmhuis een vrije keuze gunt uit verschillende opties: blijven zitten waar je zit, of verhuizen naar een plek die het beste toekomstperspectief biedt. Hier wordt het een concurrent, namelijk de eigenaar van de Ringersfabriek, onmogelijk gemaakt om het beste aanbod te doen aan het poppodium en aan het filmhuis. Wat heeft die dwang met vrije markt te maken?”

Verrassingen uit hoge hoed
In de komende weken wordt duidelijk of de gemeente nog verrassingen uit de hoge hoed weet te toveren, waardoor de steun van de gemeente voor de oude Ringersfabriek meer blijkt te zijn dan slechts loze woorden. Adapt ziet het een beetje somber in, aldus voorzitter Alsemgeest.

ringersvogel