Ritske Velstra, Museumweekend 220 137

Onrust groeit rond dijkplan Schermer

ALKMAAR, 21 november 2016 – Een plan om 19 kilometer ringdijk van de Schermer tussen Oudorp en Westgraftdijk te versterken door er tonnen baggerspecie tegenaan te plempen, heeft in korte tijd veel onrust veroorzaakt. Adapt verspreidde een veelbekeken protestvideo, Leefbaar Alkmaar stelde afgelopen week kritische vragen aan het College van B&W, en dit weekend heeft zelfs de Algemene Waterschapspartij Nederland het bestuur van het hoogheemraadschap om opheldering gevraagd.

De Alkmaarse erfgoedstichting springt in de bres voor de zusterorganisatie Schermer-molensstichting, een erfgoedbeheerder die ook behoud en bescherming van het Schermer landschap beoogt. De Schermer-molensstichting voelt zich op een zijspoor gezet, nu het bestuur van het hoogheemraadschap het  ontwerp-plan vaststelde terwijl gesprekken met de molenstichting net waren begonnen.

Foto Ritske Velstra, molens Schermer

Volgens de molenstichting dreigt een ongekende aantasting van het Schermer landschap en de boezem, deels provinciaals monument. De cultuurhistorische waarde van de dijk uit 1634 wordt volgens de erfgoedstichtingen volledig genegeerd, het steile, stoere en pokdalige aanzien van de dijk compleet tenietgedaan.

Protestvideo goed bekeken
De protestvideo van Adapt werd binnen drie dagen meer dan 8200 keer bekeken via Twitter en Facebook. Leefbaar Alkmaar schrok enorm van het nieuws en stelde meteen kritische vragen aan het College van B&W. Het hoogheemraadschap heeft het gemeentebestuur nodig voor een vergunning. De fractie van de Algemene Waterschapspartij heeft op haar beurt vraagtekens bij de procedure die het eigen bestuur heeft doorlopen.

Lelijkste en goedkoopste oplossing
Volgens Adapt en de Schermer-molensstichting is met het aanplempen van baggerspecie tegen de dijken gekozen voor de lelijkste en goedkoopste oplossing. Onzichtbare oplossingen zoals dijkdeuvels of damwanden bieden net zo goed versterking en veiligheid, maar zijn duurder. De Algemene Waterschapspartij vraagt nu aan het bestuur van het hoogheemraadschap wat het prijsverschil is tussen de verschillende oplossingen.

Cultuurhistorische waarden
De Alkmaarse erfgoedstichting Adapt is zwaar teleurgesteld in het gebrek aan creativiteit en innovatief vermogen bij het hoogheemraadschap om meer rekening te houden met de cultuurhistorische waarden van de ringdijk.

Alkmaarsche Courant, 21 november 2016

Alkmaarsche Courant, 21 november 2016

Glansrol voor waterschappen
De Schermer polder, met de dijken, molens en waterwegen is grensverleggend geweest in de wereld. De droogmakerij is het toonbeeld van het innovatievermogen van Nederland op het gebied van waterbeheersing. Waterschappen vervulden daarin vroeger een glansrol.

Dit onderscheidt Nederland in de wereld en behoeft bescherming, aandacht en versterking, met behoud van de cultuurhistorische waarden. Ons hoogheemraadschap kan anno 2016 niet achterblijven. De Schermer verdient uit die hoek meer liefde en zorg.

Voor Nederland, toerisme en volgende generaties 
Het aanzien moet zo min mogelijk worden aangetast. Omdat dat in het belang is van Nederland, van het toerisme en van de generaties na ons.

Zienswijzen
Het besluit is nu al genomen, maar het hoogheemraadschap neemt tot 20 december zienswijzen in behandeling van betrokken inwoners en belanghebbenden. Meer informatie daarover elders op onze website.