Luttik Brug

Petitie tegen bezuinigingen monumenten heeft steun nodig

ALKMAAR, 5 november 2016 – Adapt steunt de landelijke actie tegen bezuinigingen op het onderhoud van rijksmonumenten. De Alkmaarse erfgoedstichting roept de inwoners van Alkmaar op de landelijke petitie te ondertekenen.

Deze bezuiniging bedreigt het Alkmaars erfgoed. Onderhoud van rijksmonumenten in Alkmaar dat in bezit is van particulieren, leunt sterk op de fiscale aftrekbaarheid van de onderhoudskosten. Die zijn vaak veel hoger dan bij doorsnee panden. De regering is van plan de fiscale aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor deze rijksmonumenten vanaf 2018 te schrappen en te vervangen door een sobere regeling.

Adapt komt hiertegen in actie om verpaupering van Alkmaars erfgoed te voorkomen. Adapt bekommert zich sinds 2012 om behoud en zo nodig herbestemming van Alkmaars erfgoed.

De landelijke erfgoedvereniging Bond Heemschut is de petitie-actie gestart. Adapt kiest ervoor aan te haken bij deze landelijke actie. “Als we de krachten bundelen kunnen we gezamenlijk een krachtige stem laten horen in de Tweede Kamer,” aldus voorzitter Lucas Zimmerman.

De gemeente Alkmaar inclusief de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp telt 584 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Verreweg de meeste panden zijn in handen van particulieren.

Ondertekenen kan tot 21 november 2016. Op die dag wordt de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie is hier te vinden.

Luttik Oudorp Alkmaar