Ringers Straks

“Poppodium in Ringerscomplex te snel afgeserveerd”

ALKMAAR, 14 februari 2014 – Er kan geen besluit worden genomen over de locatie van een poppodium, zolang de mogelijkheden van het Ringerscomplex niet beter zijn onderzocht. Dat stelt Adapt, een stichting die zich inzet voor behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed.

De stichting wil vier maanden uitstel van de besluitvorming om samen met deskundigen, de eigenaar en de gemeente de opties in het Ringerscomplex serieus te onderzoeken. Adapt gaat dit tijdens de raadscommissie Sociaal op 20 februari bepleiten.

Vermoedens
In het voorstel van het College van B&W aan de Gemeenteraad om voor het poppodium iets nieuws te bouwen aan de Pettemerstraat, worden slechts enkele alinea’s gewijd aan het Ringerscomplex. Samengevat worden twee vermoedens uitgesproken. Het eerste is dat een poppodium aan de achterkant bouwtechnisch kan. Het College ziet het als een probleem dat er dan nog veel ruimte overblijft voor andere functies, maar Adapt ziet dat als een kans.

Het tweede vermoeden van de gemeente is dat het net zo duur is, maar dat de plek bij de nieuwe bioscoop aan de Pettemerstraat toch gunstiger is gelegen dan het Ringerscomplex. Bovendien blijkt de ombouw van industrieel erfgoed tot multifunctioneel complex met weinig winkelruimte niet het specialisme van eigenaar MAB Development. Die verkoopt het in dat geval liever aan een andere ontwikkelaar.

Adapt juicht dat toe. De stichting wil de kansen voor een multifunctioneel gebruik van het Ringerscomplex de komende maanden onderzoeken samen met de gemeente en de huidige eigenaar.

Succesvolle exploitatie
Het Ringerscomplex lijkt volgens Adapt minstens zo kansrijk voor een succesvolle exploitatie van een poppodium als de Pettemerstraat. Met een jaarlijks budget van 390.000 euro voor huur, kan het een belangrijke gebruiker worden in een gerenoveerd Ringerscomplex.

Samen met winkels op de begane grond en daarboven onder meer aangepaste woonvoorzieningen, lijken er in de plannen van Adapt zelfs voldoende inkomsten te zijn om in het Ringerscomplex tegelijk ruimte te bieden aan kunst- en cultuuractiviteiten zoals HAL25 en Unieke Zaken. Die kunnen hier niet de volle marktconforme huur betalen, maar dragen wel bij aan een sterke uitstraling van het complex en het omliggende gebied.

Minder behoefte aan winkelruimte
De afgelopen jaren is de markt van commercieel vastgoed voor retail (winkels) flink gekrompen. Deze locatie die bij de aankoop in 2008 nog het centrum leek te worden van een herboren Overstad, is voor MAB steeds meer een hoofdpijndossier. Het areaal aan winkelruimte in Alkmaar zal de komende jaren flink moeten afnemen voor een gezonde balans tussen vraag en aanbod.

De gemeentelijke euro’s voor het poppodium kunnen multifunctionele euro’s worden, die ook nog eens bijdragen aan een betere balans tussen vraag en aanbod van winkelruimte op Overstad en behoud van monumentaal industrieel erfgoed, aldus Adapt.

Denktank met deskundigen
Adapt komt voort uit de denktank Ringerscomplex, een club van deskundigen die projectontwikkelaar MAB in 2012 wist te overtuigen dat sloop niet de enige optie hoefde te zijn voor het Ringerscomplex. De Historische Vereniging Alkmaar sloot een convenant met de gemeente en MAB, waarbij deze beloofden dat behoud van het Ringerscomplex voortaan vertrekpunt zou zijn bij de voorziene retailontwikkeling op deze locatie.

Later volgde de belofte van de gemeente dat het serieus zou onderzoeken of het poppodium kon worden gehuisvest in het Ringerscomplex.

ringersvogel