Rvf 7507 Version 2 E1478437135924

VVD Alkmaar: ‘Ringersfabriek icoon voor ontwikkeling Overstad’

ALKMAAR, 5 mei 2014 – Er gloort steeds meer hoop voor de restauratie van de Ringers Chocoladefabriek op Overstad. Vorige maand gaf een meerderheid van de gemeenteraad de opdracht aan het college om ‘creatief de mogelijkheden tot herbestemming te onderzoeken’. Na een presentatie van de eigenaar is ook de VVD om, en wil de collegepartij er zelfs een icoon van maken voor Overstad.

Eerder steunde de VVD de motie niet van PvdA, GroenLinks, Bruisend Alkmaar en D66, omdat het eerst de presentatie wilde afwachten van onderzoeksresultaten die eigenaar Rabo Vastgoed had beloofd. Die presentatie op 30 april blijkt de VVD te hebben overtuigd. De partij vindt nu ‘dat het tijd wordt de monumentale kansen van dit gebouw te erkennen’.

Ringerstheater
VVD-raadslid De Bont roept het college op de ideeën voor behoud en ontwikkeling van het Ringerscomplex in beeld te brengen. De VVD doet zelfs de suggestie om aan Ringers te denken bij de plannen voor een nieuw theater met regionale grandeur op Overstad.

‘Onderzoek was wachten waard geweest’
Adapt, de organisatie die de afgelopen maanden de herbestemming van de Ringersfabriek vurig heeft bepleit, vindt het nieuwe standpunt van de VVD heel goed nieuws: “Wij hebben steeds beweerd dat de Ringersfabriek heel veel kansen en mogelijkheden bood, bijvoorbeeld voor een filmhuis en poppodium. De meeste raadsleden wilden bij de locatiekeuze voor het poppodium niet op deze onderzoeksresultaten wachten. Enkele weken na het besluit over het poppodium blijkt dat uitstel zeer zeker het wachten waard had geweest.”

Ringerstheater in plaats van poppodium
Adapt laat verder in een schriftelijke reactie weten: “Op 30 april was de boodschap van eigenaar Rabo Vastgoed en de onderzoekers van BOEi dat de gemeente een rol heeft te spelen als het de Ringersfabriek wil behouden voor Alkmaar. Bijvoorbeeld bij het gunnen aan de Ringersfabriek van functies waarvoor de gemeente in de stad nog een plek zoekt. Adapt gaat ervan uit dat de VVD ook die handschoen nu wil oppakken. De suggestie voor een Ringerstheater is wat dat betreft een goed voorteken. Maar als de voltallige raad vorige maand had gewacht op deze onderzoeksresultaten voordat ze een besluit zouden nemen over het poppodium, dan had het er voor de Ringersfabriek eigenlijk nog veel beter uitgezien.”

Gesprek met Rabo Vastgoed
Dinsdag 6 mei gaan de wethouders Kloos en Nagengast het gesprek aan met eigenaar Rabo Vastgoed, naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad.

Rob Verhagen Fotografie, dubbel glas in Ringersfabriek