Uitenboschstraat Website

Samenwerking met Van Alckmaer voor wonen

ALKMAAR, 21 januari 2018 – Adapt en woningcorporatie ‘Van Alckmaer voor wonen’ zijn deze maand een samenwerking aangegaan, waardoor we nog beter in staat worden gesteld om ons in te zetten voor behoud en herbestemming van Alkmaars erfgoed.

Dienstverlening tegen vergoeding
Adapt verleent de komende tijd bepaalde diensten aan de Alkmaarse woningcorporatie tegen een vergoeding. Onderdeel van de afspraken vormt dat het logo van Van Alckmaer onderaan elke webpagina van Adapt zal verschijnen.

Vooraanstaande rol
Woningcorporatie Van Alckmaer is de oudste woningcorporatie van Alkmaar, die zich al meer dan 100 jaar inzet voor goede huisvesting. Deze speelde een vooraanstaande rol in de geschiedenis van de Alkmaarse volkshuisvesting. Die geschiedenis gaat terug tot 1894.

Kritische houding
Veel woningbezit bevindt zich in de binnenstad en de schilwijken daaromheen. In het verleden nam de woningcorporatie een kritische houding aan bij de plannen voor stadsuitbreiding in Alkmaar-Noord, die deels in hoogbouw zou moeten worden gerealiseerd. Het ontbrak aan vertrouwen in de stedenbouwkundige inzichten en opzet van toen.

Banden met Historische Vereniging Alkmaar
De vereniging zette vraagtekens bij de gebrekkige aandacht voor sanering en revitalisering van de binnenstad. De voorzitter van de woningbouwvereniging, Johan Schilstra, werkzaam als docent Engels aan de Rijks-HBS aan de Paardenmarkt en de latere RSG Noord-Kennemerland, was destijds van 1966 tot 1985 ook voorzitter van de historische vereniging ‘Oud Alkmaar’. Dat heeft zeker invloed gehad op deze standpunten.

Als gevolg hiervan had de woningcorporatie lange tijd meer oog voor goede huisvesting in bestaande buurten en wijken dan belangstelling voor uitbreiding van haar bezit met nieuwe sociale huurwoningen in Alkmaar-Noord.

De woningcorporatie bezit nu circa 175 monumenten, waaronder zoutziederij De Eendracht op de Schelphoek, het Huis met de Kogel en het monumentale woningbouwcomplex aan de Uitenboschstraat in Overdie.

We zijn erg verheugd met deze nieuwe partner die de voorliefde voor Alkmaars erfgoed en de focus voor het beheer en behoud van monumentale panden deelt met ons.