Sloop School Vondelstraat Layer

Sloop Beatrixschool Staatsliedenbuurt uit 1952 begonnen

ALKMAAR, 24 maart 2016 – Aan de Van der Duyn Van Maasdamstraat is de sloop begonnen van de Beatrixschool uit 1952, die de laatste jaren in gebruik was als huisvesting voor De Alk. 

Plaats maken voor woningbouw
De school moet plaats maken voor zestien nieuwbouwwoningen. In 2015 is de school verkocht door de gemeente aan projectontwikkelaar Studio Pro6. Het gemeentebeleid is erop gericht om 1 miljoen euro winst te maken op de verkoop van gemeentelijk vastgoed. De verkoopwaarde van de school was het grootst als een projectontwikkelaar de school mocht slopen en er woningbouw mogelijk werd gemaakt. Een gemeentelijke monumentenstatus werd daarom niet verleend.

Voormalig schoolgebouw P.C. basisschool Prinses Beatrix Staatsliedenbuurt anno 1952, foto Alkmaar Centraal

Onderdeel stedenbouwkundig ensemble
Daarmee is de school het jongste slachtoffer van dit beleid. De school is gelegen in de Staatsliedenbuurt. Het stedenbouwkundig ensemble van deze buurt geeft goed weer hoe er in de naoorlogse jaren werd gedacht over buurtgericht samenleven in arbeiderswijken. Daarmee was het in de ogen van Adapt onderdeel van het cultureel erfgoed in Alkmaar.

De waarde van erfgoed dat jonger is dan 75 jaar, wordt doorgaans slechts in beperkte kring gewaardeerd.

Ontworpen en gebouwd door Ringers
Het gerenommeerde architectenbureau en bouwbedrijf Ringers maakte in 1951 een definitief ontwerp. Ten tijde van de bouw van de school was de Vondelstraat nauwelijks meer dan een karrenspoor omringd door weilanden. Maar met de uitbreiding van Alkmaar naar het zuiden, in het verlengde van de Korte Vondelstraat, de zogenaamde Staatsliedenbuurt, ontstond behoefte aan een schoolgebouw van protestants-christelijke signatuur.  In 1983 kwam er een aanbouw.

Zoektocht naar loden koker
De eerste steen van de Beatrixschool in Overdie werd gelegd op 12 november 1952 door het zoontje van de voorzitter van het bestuur, Gerrit Jan de Wilde. Maar naast het leggen van de eerste steen werd ook een loden koker met daarin een oorkonde in de spouwmuur van de school verstopt. De werklieden die het pand moesten slopen, kregen opdracht om alert te zijn, maar de koker met oorkonde is nooit opgedoken tussen het puin.

De sloop vindt Adapt een gemiste kans voor herbestemming van een schoolgebouw met geschiedenis.

Meer lezen over de geschiedenis van de school kan hier.

sloop-beatrixschool